Nový britský král Karel III. se dnes vrátil ze Skotska, kde ve čtvrtek zemřela jeho matka královna Alžběta II., do Londýna a následně dorazil do Buckinghamského paláce, který nyní bude jeho sídlem.

Princ Charles se po smrti své matky stal králem Karlem III.
Z Charlese je král Karel III. Provází ho kontroverze, zdobí láska k přírodě

V sedm hodin večer pak pronesl svůj první projev k národu jako britský král. „Dnes k vám hovořím s pocity hlubokého zármutku. Její Veličenstvo královna, moje milovaná matka, pro mě i celou naši rodinu byla příkladem a inspirací. Královna prožila život dobře. Její obětavost při službě britskému národu byla neochvějná jak v dobách radosti, tak v dobách smutku a ztráty. Věrně milovala tradici, ale současně propagovala i pokrok. Tyto vlastnosti pak spojovala s humorem a schopností vidět v lidech vždy to nejlepší,“ řekl při emotivním projevu.

Zdroj: Youtube

Karel III. zároveň slavnostně slíbil, že bude jakožto nový král podporovat ústavní principy britské monarchie. „Ať pocházíte odkudkoli, jakákoli je vaše víra, budu vám sloužit loajálně a s láskou, tak jako jsem to dělal po celý svůj život,“ řekl.

Projev nového krále z modrého salonku Buckinghamského paláce byl předtočen, na stole stála fotografie královny Alžběty II. Záznam přenášely britské televizní stanice a slyšeli ho i lidé na úvod smuteční mše v londýnské katedrále svatého Pavla.

V projevu král také oznámil, že nejstaršímu synovi Williamovi podle očekávání udělí titul prince z Walesu. Tento titul obdržel sám Charles v roce 1958. Monarcha také vyjádřil vděčnost své ženě Camille, která se nově stane královnou chotí, a lásku k mladšímu synovi Harrymu a jeho manželce Meghan, kteří se vzdali role v královské rodině a v současnosti žijí se dvěma dětmi v zámoří.

Jménem celé rodiny nový monarcha poděkoval také za soustrasti a podporu mířící z celého světa v tak těžké chvíli. „Sdílím tuto nezměřitelnou ztrátu s vámi všemi. Královna Alžběta II. byla inspirací a její skon nás naplnil zármutkem. Stejně jako ona chci nyní slíbit doživotní službu vlasti,“ prohlásil.

Princ George, princezna Charlotte a princ Louis v doprovodu svých rodičů vévody a vévodkyně z Cambridge.
Princové i královna choť. S úmrtím Alžběty II. čeká členy rodiny změna titulů

Na závěr pak připojil i emotivní vztah mířený přímo zesnulé královně. „Má drahá maminko, započínáš svou poslední velkou cestu, aby ses připojila k tatínkovi. Tobě mohu říct jen - děkuji ti. Za tvou lásku, oddanost naší rodině i národům, kterým jsi s takovou pílí celá léta sloužila. Ať ti při odpočinku zpívají andělé,“ vzkázal.