Výběr trval celých 11 měsíců, před samotným říjnovým hlasováním byl změněn seznam možných jmen. Nakonec se na parkoviště s mobilní hlasovací místností – vše kvůli opatřením proti covidu – sjela polovina obyvatel z šestitisícového městečka v kanadském Quebecu, aby v jednoznačném výsledku (51,1 bylo pro) vybrala jméno Val-des-Sources, což znamená Údolí pramenů. Byl to jeden z návrhů, který se na seznamu objevil až dva týdny před hlasováním.

Kolem původních jmen předložených vedením města se totiž strhl nebývale ostrý spor, který rozdělil městečko. Jak to suše komentuje reportér CNN „debata o Asbestosu se stala toxickou.“

Městečko vyrostlo a dlouhá léta žilo z nedalekého azbestového dolu. Azbest je ale velmi toxická a rakovinotvorná látka, která se dříve využívala především pro své izolační vlastnosti a v automobilovém průmyslu. Rozhodnutí změnit název města padl v listopadu 2019, jeho negativní konotace podle radních bránily v podnikání i cestovnímu ruchu. Azbest je od roku 2018 v Kanadě zakázaný.

„Od začátku bylo jasné, že o změně názvu se musí rozhodnout v referendu,“ řekl starosta Hugues Grimard pro CNN. Po prázdninách byly zveřejněny radou vybrané čtyři názvy: Apalone, Jeffrey, Phénix a Tris-Lacs. Reakce na sociálních sítích byly jednoznačně. „Směšné“ bylo nejčastěji opakující se slovo v komentářích. Apalone je totiž místní druh želvy, to vybrali kanadští Greenpeace.

A W. H. Jeffrey, k němuž odkazoval jiný návrh, městský azbestový důl dlouhé roky financoval. Na sítích se hovořilo o netransparentnosti. Nakonec byla vybrána nová šestice jmen, která zároveň více reflektovala jazykové předurčení frankofonního města. Zvítězilo Údolí pramenů, které odkazuje na polohu města poblíž významného prameniště tří jezer.

Přesto existují ve městě i tací, kterým staré jméno bude chybět. „Jsem proti změně jména. Narodila jsem se v Asbestosu a v Asbestosu chci i zemřít,“ napsal na sítě místní Ginette Frichette.