„Divadelní vystoupení nese název Kterak se ve škole učívalo. Děti se vrátily do dob minulých, kdy se zpívaly lidové písně, navíc ztvárnily baladu Zlatý kolovrat od Karla Jaromíra Erbena,“ řekla ředitelka Základní školy v Albrechticích Hana Janušková. Oslavy sto dvacátého výročí přilákaly řadu návštěvníků nejen z Albrechtic. Ti si kromě prohlídky školy mohli zakoupit ve stáncích výrobky od dětí nebo se občerstvit v místní jídelně.
Náklady na oslavy výročí školy financovala obec Albrechtice.
Před divadelním představením popřál starosta obce Jaroslav Zeman, aby školní lavice nezůstaly nikdy prázdné, připomněl minulost a potvrdil to, že školu bude obec i nadále podporovat.
Podpořit a zúčastnit se přestavení přišli i žáci, kteří již z malotřídky vyšli.