Bolest. Ráno s ní vstáváte a večer uléháte? Nebo vás trápí jen při konkrétním pohybu? Potíže pohybového aparátu jsou civilizační metlou lidstva a řešení bývají málokdy jednoduchá. Když nepomůže ortoped, zkoušíte to na rehabilitaci…

Česká cesta očí a rukou

„V České republice se v posledních desetiletích šlo v rehabilitaci především cestou očí a rukou. Tedy diagnóza na základě toho, co vidíme a co vyhmatáme. Neříkám, že je to špatně, protože čeští fyzioterapeuti měli a mají výborné výsledky, uznávané i v zahraničí, ale svět je dnes dál,“ říká ředitel Ústavu zdravotnických studií ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Miroslav Tichý. „Česká republika zaspala dobu. Moderní přístroje, které se v zahraničí začaly používat nejen v laboratořích ale i ve zdravotnických zařízeních již před desítkami let, pomáhají problém kvantifikovat. Tedy nejenom co je špatně, ale jak moc je to špatné a proč,“ upozorňuje docent Tichý.

V Ústí už špičkové přístroje mají

Ústecký Ústav zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně je jedním z mála zařízení v republice, které unikátní diagnostické přístroje již využívá. V nedávno otevřené Laboratoři pro studium pohybu mají rovnou čtyři. „V tuto chvíli slouží hlavně pro bakalářské a vědecké práce našich studentů a akademických pracovníků,“ upřesňuje Miroslav Tichý. „Chceme, aby studenti věděli, co je v oboru k dispozici a podporovali využití těchto moderních přístrojů ve své pozdější praxi. V západních zemích, zejména Velké Británii a Švédsku, je jejich použití obvyklé i při běžných klinických vyšetřeních v nemocnicích.“

Footscan navrhne správnou botu

Podobné přístroje tam nyní používají dokonce i prodejci běžecké obuvi. Člověk se projde po footscanu, který změří zatížení chodidla a navrhne správnou botu. Tenzometrickou neboli tlakoměrnou desku, footscan, mají v ústecké laboratoři také.

„Plosku nohy je možno rozdělit na deset segmentů a zjistit, co se s ní děje při stoji, chůzi a běhu. Špatné zatížení nohy má vliv na páteř a může způsobit její stavební a funkční změny,“ zasvěcuje nás Marek Jelínek, vedoucí laboratoře, zástupce ředitele pro vědu a zahraniční vztahy a odborný asistent katedry fyzioterapie.

„Nejčastější použití desky je při rehabilitaci, lékařském dohledu nad sportovci, výběru správné obuvi a biomechanickém výzkumu. Tento systém umožňuje i měření rovnováhy,“ doplňuje. Jen pro představu: tato tlakoměrná deska obsahuje až 16 tisíc snímačů.

3D analýza pohybu jako při animaci

Když do laboratoře vstoupíte, všimnete si také malých kamer. Ty jsou důležité pro správné fungování dalšího přístroje, jenž umožňuje 3D analýzu pohybu.

Pro optoelektronický systém, jak se komplex kamer odborně nazývá, je zásadní nejprve tzv. kalibrace prostoru, kterou je potřeba provést ještě před začátkem samotné akce.

„Systém pak ví, jak jednotlivé kamery stojí v prostoru vůči sobě a vůči laboratoři,“ snaží se laikovi přiblížit vedoucí laboratoře Marek Jelínek.

Jak takové snímání probíhá, Deníku předvedl ve spolupráci s figurantkou, Terezou Stuchlou. Na její tělo připevnil desítky značek, což jsou malé reflexní kuličky lepené na tělo. „Infračervené kamery zaznamenávají odraz světla z těchto značek, počítač pak zaznamenává jejich polohu v prostoru. Data se převádí do dvou programů.

Je vám to povědomé, už jste něco podobného někdy viděli? Jistě! Tento systém se používá při animaci. Kamery nasnímají pohyby herců a počítač nahraná data aplikuje na rozhýbání figurek počítačových her. Fyzioterapeutovi ale jde o to vidět, jak se například koleno ohýbá při chůzi. „Je to důležité u velmi častého sportovního zranění, jakým je přetržení předního zkříženého vazu. Natočíme tento stav a vidíme na počítači křivky. No a po operaci a rekonvalescenci ho natočíme znovu a vidíme rozdíly,“ uvádí Marek Jelínek.

EMG sleduje souhru až šestnácti svalů

Dalším přístrojem v laboratoři je EMG, povrchová elektromyografie. Ta měří aktivitu kosterních svalů. Přístroj dokáže sledovat až šestnáct svalů najednou, třeba ruky, nohy, zad. Jak funguje? Analyzuje například velikosti signálu ze sledovaných svalů či posloupnost zapojení svalů do jednotlivých pohybů.

„Pokud svaly nejsou zatíženy optimálně a není mezi nimi souhra, vazy se lehčeji poraní. Výsledky měření jsou pak podkladem pro terapii,“ vysvětluje Marek Jelínek. Ale zkusme si problematiku přiblížit ještě více. Každý ví, co je tenisový loket. A víte, že jedna z jeho nejčastějších příčin je přetěžování ruky při práci na počítači?

O tom, zda ho dostanete, či ne, rozhoduje výška stolu, výška židle, způsob používání „myši“ atd. EMG dokáže změřit, zda pohyby děláte přirozeně či nikoliv. Z výsledku, tedy stupně svalového zatížení, lze usoudit, jak velké riziko vzniku nemoci z povolání vám hrozí.

Zjistíte vaši rovnováhu!

Dalším přístrojem v laboratoři jsou siloměrné desky. Ty mohou změřit například parametry rovnováhy. V momentě, kdy na deskách v klidu stojíte, čtyři snímače tlaku ukáží křivku těžiště těla, působící na podložku. A víte kolik starých lidí kvůli problémům s rovnováhou neopouští byt? Jsou jich desítky tisíc.

Rýsuje se využití pro neurochirurgii a kardiologii

Jaká je nejbližší budoucnost unikátní Laboratoře pro studium pohybu na ústecké UJEP?

Jak říká ředitel Ústavu zdravotnických studií, rozvojové projekty MŠMT podporují výuku studentů. „Navázali jsme vědeckou spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s.

Využití se rýsuje pro kliniky kardiologie a neurochirurgie. Nabízí se totiž studovat pohyb lidí s neurologickými onemocněními, dále pak při zkoumání fyziologie práce nebo v preventivní kardiologii,“ vypočítává docent Miroslav Tichý.

Zařízení je velmi drahé. Kompletní laboratoř stála školu 4 miliony korun, které ústav pokryl ze dvou grantů. „Ano, přístroje jsou drahé. Ale to není největší problém, proč je v republice takových pracovišť málo. Je totiž málo lidí, kteří s přístroji umějí pracovat. I proto to chceme změnit,“ dodává ředitel Ústavu zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Miroslav Tichý.

Zpracovali Ivo Chrástecký a Hana Vojtová