Ještě dnes dochované základní struktury barokního parku lze pravděpodobně spojit s rodinou von Uckermann, která zámek získala v roce 1772. Nejen rodina von Uckermann, ale i další vlastníci zámku, zde zanechali své stopy.

Koryto řeky Müglitz bylo obratně převedeno tak, že dělí park na dvě části. Vzniklo tím přirozené vodní dílo, které je o to zajímavější, že zde jez tvoří malý umělý vodopád.

Zaujmou úžasné mosty i sochy

Každá část parku tvoří sama pro sebe jeden formální celek. Mnoho symetricky uspořádaných a rozvětvených cestiček dovede návštěvníka k různým zákoutím.

V té části parku, která leží blíže k zámku, přitahují pozornost především bohaté květinové záhony. Pastvou pro oči pak jsou v době květu vysokokmenné růže. V nejjižnějším cípu této části parku byly, skoro ukrytě, zasazeny keře rododendronů. Především zde lze nalézt svědectví z 19. století, která se odvolávají na Johanna von Sachsen, jenž zde nechal postavit most spojující obě části parku. Upozorňuje nás na to písmeno „J“ vytesané ve vrcholové klenbě mostu.

Pohledy návštěvníků tohoto mostu míří na mramorovou sochu Flóry, kterou vytvořil saský sochař Wolfgang von Hoyer (1806 1874). Římská bohyně kvetoucí přírody má ve vlasech věnec z růží a podává jednu ze své kytice obdivujícím návštěvníkům. K nepřehlédnutí je téměř centrálně položený pavilon. Milovníci zámecké zahrady se určitě ještě vydají hledat „ztracený“ anglický park. Přece jen byli weesensteinští pánové průkopníci vytváření takových zahrad v Sasku. Dnes již odkazy tohoto parku smazala příroda sama a o zbytek se postaraly poválečné vlivy.

Avšak jednou romantickou stezkou se lze i dnes dostat přes zalesněný východní svah údolí řeky Müglitz k základním kamenům loveckého pavilonu z doby baroka. Pozornému turistovi zde neuniknou malé pískovcové mosty, jednoduché lavičky k sezení a vyhlídková místa odkud lze pozorovat zámek a jeho okolí.

Ničivá povodeň před devíti lety

Během povodní v srpnu roku 2002 byl zámecký park ve Weesensteinu celý zatopen a z velké části zničen. Škody postihly všechny části parku, nejen rostlinstvo, ale i stavby a památky, jako například zámecký pavilon, všechny mosty, zdi u břehu řeky Müglitz, sochy a pamětní kameny. Díky hojné a neúnavné pomoci dobrovolníků se podařilo nejbližší část parku s různorodými květinovými záhony již o rok později zpřístupnit veřejnosti. Z pověření státního podniku Sächsisches Immobilien - und Baumanagement (Saský management nemovitostí a staveb) byla nově utvořena plocha parku a základní zeleň. Rekonstrukcí prošla i síť chodníků, stromoví a zelené podloubí. Dohromady bylo vysázeno přes 200 stromů a keřů a nově byl vybudován most a bezbariérový přístup do všech částí parku.

Se zahájením sezony 30. března 2007 byly otevřeny všechny brány staronového zámeckého parku.

Otevírací doba:

otevřeno denně (kromě 24. prosince)
leden - březen: 10.00 až 17.00 hodin
duben - říjen: 9.00 až 18.00 hodin
listopad - prosinec: 10.00 až 17.00 hodin

Vstupné:


Dospělí 5 eur, zlevněné vstupné 2,5 eura, 2 dosp. osoby + max. 4 děti 11 eur, 1 dosp. osoba + max. 2 děti 6 eur, skupinové vstupné (od 15ti osob) 4 eura/osoba, skupinové vstupné (školáci) 2 eura/osoba, audioprůvodce v českém jazyce za 2 eura.

Prohlídky s průvodcem:

- skupinové prohlídky, které musí být předem objednány:
- malá prohlídka (asi 60 minut) příplatek za průvodce 30 euro
- velká prohlídka (asi 90 minut) příplatek za průvodce 40 euro
- úvod (asi 15 minut) poplatek 15 euro
- mnohotvárné tématické prohlídky pro školní třídy předem objednat

Skupinové prohlídky probíhají s maximálním počtem 40 osob v jedné skupině. Při překročení tohoto počtu bývá skupina zpravidla rozdělena. V takovém případě se platí příplatek za průvodce za každou skupinu zvlášť. Na požádání zámek zajistí průvodce v českém, francouzském a anglickém jazyce.

Pokladna:

Prodej a předprodej vstupenek k prohlídce se nachází hned v první budově ve vchodu do zámeckého dvoru.
Zde si návštěvník může zakoupit nejen obsáhlé publikace a suvenýry, včetně katalogů, průvodců a školních brožur k výstavě, ale také literaturu k historii zámku Weesenstein, pohledy, turistické mapy, filmy a květiny ze zámecké zahrady.

Ten, kdo na poslední chvíli shání originální dárek, jej zde může zakoupit. Někteří návštěvníci žasnou nad figurínou historického koně, která byla umístěna doprostřed místnosti. Prostory pokladny totiž dříve sloužily jako stáj pro ty nejlepší panské koně.