„Objekt byl téměř zlikvidován nelegálními kopáči, kteří zde zřejmě hledali určité artefakty. Přesto se nám pomocí sondy podařilo odkrýt stopy po několikerém pravěkém a raně i pozdně středověkém osídlení převisu,“ sdělil Jan Prostředník, archeolog Muzea Českého ráje Turnov.
Výroba mincí
Archeologové během léta pomocí sít proseli vykopaný materiál a mezi středověkými sedimenty našli stopy po výrobě mincí. „Objevili jsme nejenom jednotlivé mince, ale i doklady o odlévání barevných kovů, bronzu a olova,“ vysvětlil Prostředník.
Nálezy pocházejí z druhé poloviny 15. a počátku 16. století. Ze stejné doby pochází i penězokazecká dílna Babí pec na západním úbočí kopce Kozákov. „V podobně odlehlých lokalitách stranou hlavních cest se v době po husitských válkách zřejmě nalézalo větší množství takových dílen. Svědčí to o tom, že pohusitská doba byla nejistá, panovalo bezvládí a lidé zvlčeli,“ míní archeolog.