V současné době obě děti, chlapec Pundalika a děvče Ashalata, navštěvují čtvrtou třídu. Velké školní prázdniny připadají ve státě Karnataka na duben a květen. Koordinační kontaktní centrum v Mangalore motivuje děti k projevení vděčnosti za poskytnuté příspěvky zvýšenou snahou ve škole.
Ashalata, hodnocená ve škole bodově, dosáhla na konci školního roku výsledku v závěrečných ročních zkouškách více než uspokojivého. Ze sta možných bodů nasbírala 96. Chce se stát učitelkou nebo lékařkou. Malý Pundalika je ve škole hodnocen písmeny a na konci roku obdržel ze všech předmětů písmeno A, ekvivalent české jedničky. Jeho plány do budoucna jsou střízlivější. Rád by pracoval, po vzoru svého otce, jako řidič.
Oběma dětem je dnes deset let, děvče rádo tančí a čte, chlapec kreslí, hraje fotbal a čte. „Oproti našim dětem jsou tyhle indické vedeny k pomoci v domácnostech. Pro Evropana v neuvěřitelné chudobě musí každý člen rodiny pomáhat ze všech sil,“ uvedl František Chlouba.
Smyslem projektu je pomoci mladým lidem prosadit se v budoucnu na pracovním trhu. „V zemi, kde je dosud vysoká negramotnost, je i základní vzdělání vysokou kvalifikací na pracovním trhu. Proto myslím, že ty drobné peníze, které posíláme do daleké země, mohou dokázat víc, než miliardy, které skončí v černé díře neadresné pomoci,“ dodal František Chlouba.
Projekt pomáhá dětem v chudých oblastech světa s jejich vzděláním.