Místní patrioti se o odkaz Harrachů starají. V posledních letech proběhla obnova kaple svaté Alžběty, na které se podílely desítky dobrovolníků, a to nejen z Harrachova.

Pro návštěvníky památek bude připraveno několik desítek akcí, včetně speciálních prohlídek, výstav či přednášek. „Naším záměrem je prostřednictvím těchto akcí připomenout veřejnosti historický a kulturní odkaz významného šlechtického rodu, který se velkou měrou zasadil o rozvoj kultury nejen na severu Čech,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Kde jinde by se mělo konat zahájení oslav roku Harrachů než ve dnešní Sklárně a minipivovaru Novosad a syn v Harrachově. První písemná zmínka o dnešní harrachovské sklárně firmy Novosad je z roku 1712. K rozšíření výroby došlo po roce 1719, kdy se hrabě Karel Antonín Václav Harrach oženil s Marií Kateřinou Buquoyovou z panství Nové Hrady. Sklárna patřila až do roku 1946 rodu Harrachů, potom ji převzal stát, od kterého ji v roce 1993 odkoupil soukromý majitel.

„Zachovali jsme ruční výrobu skla foukáním, broušením, malováním, rytím a dál reprezentujeme Českou republiku výrobky na vysoké řemeslné úrovni v desítkách zemí po celém světě,“ prohlásil František Novosad, současný majitel Sklárny a minipivovaru Novosad a syn.

Aktivní dobrovolníci

O odkaz hraběcího rodu se významně starají i místní dobrovolníci. Ti se „podepsali“ pod rekonstrukci kaple svaté Alžběty, kterou nechal do současné podoby vystavět v roce 1901 hrabě Jan Harrach. Za první republiky se v kapli zvonilo, když se narodilo sklářské dítě, vypravovaly se z ní pohřby. Ještě několik let po sametové revoluci byl její stav v pořádku, postupně ale začala chátrat. „Ještě v roce 2019 byla kaple, mezitím zařazená na seznam národních kulturních památek, uzavřená, zarostlá kopřivami, rozbito bylo jedno velké vitrážové okno,“ poznamenala místní obyvatelka Lenka Konvalinková, která se o odkaz hraběcího rodu zajímá.

Dnes se zajišťují dotace a projednávají se úpravy s památkáři, dojednávají se firmy. Byla provedena sonda do podlahy, aby se v letošním roce odborně opravila a srovnala podlaha a oltář. „Rádi bychom zrestaurovali historické vchodové dveře, opravili pod střechou opadanou omítku a propadlou podlahu v interiéru kaple, zasklili historický skleněný oltář, aby mohl být vnitřní prostor kaple zcela zpřístupněn veřejnosti,“ přiblížila předsedkyně komise cestovního ruchu a kultury harrachovské radnice Lucie Nováková.

Již od začátku roku 2021 probíhá účelová sbírka na pokrytí právě těchto prací, na rekonstrukci a vybavení vnitřních a vnějších prostor kaple svaté Alžběty, a to včetně jejího okolí. Číslo účtu je 030031-1263085389/0800.

„Každý sponzorský dar a každá koruna, kterou vhodíte do pokladničky, která se nachází v prodejně skla u harrachovské sklárny, je využita ve prospěch kapličky. V srpnu uplyne 121 let od vysvěcení. K tomu datu bychom mohli kapličku znovu vysvětit,“ připomněla dobrovolnice.

Další na řadě je hrobka

Ale kaple není jedinou památkou, které chtějí místní spolu s dalšími nadšenci obnovit a vrátit lesk jak z doby slávy šlechticů. „Společnými silami se chceme zasadit i o rekonstrukci hrobky svatého Kříže v Horní Branné, kde jsou uloženy ostatky Harrachů,“ doplnila Konvalinková.

V sedmdesátých letech minulého století byly v této památné stavbě udělány necitlivé až pobuřující stavební zásahy. Přímo v hrobce byly vybudovány toalety a kancelář. Nad rakví s pozůstatky Jana Nepomuka hraběte Harracha, mecenáše Krkonoš a Podkrkonoší, člověka, který se zasloužil o zřízení Národního muzea a Národního divadla, železnice z Martinic do Rokytnice nad Jizerou, zakladatele škol i lyžování.

V Harrachově pod vedením bývalého starosty Jaroslava Čecha vznikla iniciativa napravit tyto chyby minulosti a uvést hrobku svatého Kříže do původního stavu. Za podpory památkářů a Matice české usiluje o nápravu také historik a autor knihy Jan Nepomuk hrabě Harrach Jan Luštinec.

Sídla rodu Harrachů v České republice:
Harrachovský palác v Praze
Horní Branná
Hrádek u Nechanic
Jilemnice
Janovice u Rýmařova
Jilemnice
Konárovice
Kunín
Náměšť na Hané
Šluknov
Velké Březno
Velké Meziříčí
Žinkovy