Anketu vyhlásila letos už potřinácté organizace Arnika a lidé do ní nominovali celkem 83 alejí a stromořadí ve všech krajích kromě Karlovarského. Liberecký kraj měl pět želízek v ohni, kromě již zmíněných mezi nimi bylo ještě březové stromořadí k Roudenskému rybníku na Semilsku a lipová alej u Sedmihorek.

Vítězná krajská alej vede do lesoparku Na Sluneční v Příchovicích u Kořenova a do soutěže ji nominoval Josef Tymonek. “V roce 2012 byla doplněna o chybějící stromy, které byly vysazeny společně s alejí na Štěpánku. Vysadili je lidé z okolí a na stromech jsou cedulky s jejich jmény. V roce 2018 byl v lesoparku vysazen jeden buk Rohanův k nedožitým pětaosmdesátinám Olgy Havlové, jako jeden z 85 stromů v celé republice,” řekl Tymonek.

Policejní kontroly chat a chalup u Malé Skály a Rakous.
Máte chalupu u Malé Skály? Možná najdete za oknem lísteček od policie

Název lesoparku „Na Sluneční“ vychází z místní historie, dřív stála nedaleko Sluneční chata, která se nezachovala, avšak název „Na Sluneční“ lidé dál používají a patří do historie obce i regionu. Až donedávna tu byla jen skládka přírodních odpadů, trávy, zeminy, kamení.

Nově vzniklý lesopark zachovává cenné a zajímavé stromy i keře a k nim vysazují dobrovolnící nové dřeviny patřící do jizerskohorského regionu. Ke kultivaci území využívají přírodních materiálů, vytvářejí pěšiny a umisťují originální dřevěné interaktivní prvky. Podporují tak fantazii a vztah lidí k přírodě i krajině.

Alej stromů vede po zelené turistické značce z Příchovic od Areálu U Čápa ke kapličce sv. Gotharda. Nedaleko se nachází Muzeum Járy Cimmermana a Maják.

Zubačka v Kořenově.
Za půl miliardy opraví zubačku mezi Tanvaldem a Kořenovem. Bude dlouhá výluka

Cílem ankety Alej roku je zvýšit zájem o aleje, které patří ke zdravé a fungující krajině. Anketa vyzdvihuje význam vzrostlých stromů, které jsou důležitou součástí našeho prostředí. Přinášejí užitek lidem, přírodě a jsou domovem volně žijícím živočichů. V zimě stromořadí snižuje riziko tvoření sněhových jazyků a zavátí vozovky sněhem. Během soumraku, za deště či mlhy usnadňuje řidičům orientaci, ukazuje směr. Aleje také působí jako přírodní větrolam, zmírňují boční vítr a omezují tak odnos zeminy z polí. Linie stromů navíc utvářejí harmonický charakter a typický ráz české, moravské a slezské krajiny.

Mohlo by vás zajímat: Zoo hledá podobu Údolí ohrožené divočiny. Domov tam najdou tygři, vlci i medvědi

Zdroj: Jaroslav Balvín