Odstávka se týká Alšovic 1, 32, 41, 55, 59, 87, 103, 108, 110, 125, 198, 199, 200, 209, 227, 228, 234, parc. č. 2136 a Bratříkova 46, 54, 59, 62, 63, 65, 66, 74, 81, 84, 89, 99, 100, 102, 108, 109, 110, 111, 114, 121/E45, 124, 126, 132, 133, 137, 143, 146, parc. č. 259, parc. č. 296/10.

Na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky se odběratelé mohou přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.