Ještě měsíc mohou pacienti hodnotit zdravotnická zařízení v rámci druhého ročníku celostátní ankety Nemocnice roku 2007 pořádané neziskovou organizací HealtCare Institute. „Poskytujeme tak lékařům a sestrám důležitou zpětnou vazbu, jak si stojí v očích pacientů,“ uvedl předseda představenstva HealthCare Institute Daniel Vavřina.
Do soutěže se letos opět aktivně zapojila i jablonecká nemocnice. Po chodbách visí červené plakáty vyzývající k hlasování a anketní lístky je možné vyzvednout na informacích. „Anketu vítáme jako jednu z možností, kdy se pacienti a návštěvníci mají šanci vyjádřit,“ řekla k soutěži mluvčí jablonecké nemocnice Petra Krajinová s tím, že nemocnice využívá i vlastních možností k zjišťování spokojenosti. Těmi jsou třeba anketa pro hospitalizované pacienty, dotazník kvality ambulantních složek nebo internetová diskuse. Podněty lze poslat i poštou nebo e–mailem.
Anketní lístek HealthCare Institute obsahuje čtyřiadvacet otázek zjišťujících to, jak pacient vnímal prostředí nemocnice a přístup personálu.
V loňském roce anketu vyplnilo přes dvanáct tisíc lidí v celém Česku. Jablonecká nemocnice skončila v krajském hodnocení na druhém místě. V celorepublikové soutěži dosáhla nejlepšího výsledku Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.