Architektonická kancelář Projektil Architekti vyhrála soutěž na budoucí podobu Anenského náměstí a kancelář Hlavatí Architekti na budoucí podobu Poštovní ulice. Do návrhů se zakomponovaly i připomínky obyvatel, se kterými se vedení města sešlo loni v prosinci.
„S vítěznými architektonickými kancelářemi město podepíše smlouvu na další projektové fáze jejich návrhů,“ sdělil náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

Anenské náměstí by mělo krášlit více stromů. Součástí návrhu nové podoby náměstí je malý park se vzrostlými stromy i hustými keři a neuspořádané parkoviště, pod tím vším bude v zemi retenční nádrž. Autoři vítězného návrhu náměstí z týmu Projektil Architekti plochu propojili a zdůraznili pohyb chodců. Anenské náměstí v jejich pojetí směřuje k maximální bezbariérovosti. Schodiště u kostela rozšiřuje nabídku kulturních pořadů, otevřenost doplňují rehabilitované komorní prostory za kostelem.

„Hodnotící komise doporučila v dalších projektových fázích úpravy, jako je zvětšení zelených ploch nebo posunutí tramvajové zastávky do pohodlnější polohy pro čekající,“ doplnil radní a člen výběrové komise Petr Klápště. Plánovaný obousměrný provoz ulice Poštovní výrazně zklidní dopravu v ulici Kostelní a tím zjednoduší dopravní uspořádání křižovatky i propojení bývalé fary, kostela a náměstí.

Hlavatí Architekti vyhráli s návrhem právě na celkovou úpravu ulice Poštovní. Architekti navrhli kompletní vydláždění ulice, tento nápad ale zřejmě neprojde. „Komise ocenila jasný urbanistický koncept Poštovní jako souvislé městské třídy, doporučila však zvážit navržený dlážděný povrch v celé délce ulice kvůli hlučnosti,“ sdělil náměstek Chuchlík. Poštovní se změní společně s plochou mezi budovami bývalých lázní a školy a částí ulice Budovatelů.

Stavba prodloužení tramvajové linky, nového dopravního terminálu v ulici Kamenná a chybějící dešťové kanalizace bude probíhat v etapách do roku 2023. Své inženýrské sítě opraví i ostatní správci, aby v nejbližší době nebyly nutné další výkopy. „Stavební ruch se razantně dotkne ulic Budovatelů mezi poliklinikou a Nisou, Poštovní i Soukenné a náměstí Anenského a Dolního,“ doplnil Jakub Chuchlík.

Jak vše bude probíhat? V první etapě se začne s dešťovou kanalizací na křižovatce ulic Poštovní a Budovatelů. Tramvajové spojení z Liberce do Jablonce nahradí autobusy, dopravní podnik začne s přípravou na prodloužení trati, město vybuduje dešťovou a Severočeské vodovody a kanalizace opraví splaškovou kanalizaci, firma Innogy přeloží plynové vedení. Druhá etapa stavby a rekonstrukce kanalizace i přeložek sítí povede ulicí Budovatelů postupně do ulice Soukenné a na Dolní náměstí.

Na Anenském náměstí zapustí pod povrch retenční nádobu na dešťovou vodu. Poté získají ulice finální povrch včetně tramvajových tratí a chodníků. Terminál a prodloužení tramvajové trati má stát více než 236 milionů korun. Na stavbu město žádá o evropské dotace. Podle jejich pravidel musí autobusy a tramvaj zajíždět na dostavěný dopravní terminál v roce 2023.