Ještě letos by mělo proběhnout doplnění mobiliáře a v závislosti na zbylých prostředcích další vylepšení areálu. Většinu těchto aktivit platí město ze svého rozpočtu, avšak na výsadbu zeleně město získalo příslib dotace ze Státního fondu životního prostředí.

„V nejbližších týdnech nás tak čekají práce na úpravě zpevněných ploch okolo přístřešku, a proto chceme požádat o trpělivost a opatrnost během provádění prací,“ řekl vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje Martin Řehák.