Zatímco v Jablonci se projekt asistentů prevence kriminality teprve naplno rozběhne na začátku července, v Tanvaldě i na Smržovce za sebou mají noví preventisté už skoro měsíc ve službě.

Tanvald od června disponuje čtveřicí asistentů, kteří dohlížejí nad bezpečností školáků na přechodech pro chodce a v dalším čase se zaměřují na pořádek v lokalitách, kde dochází k většímu shromažďování lidí. „Obě dvojice splňují v maximální míře naše vize. Navíc po měsíci se ukazuje, že jsme při jejich výběru měli dobrou ruku. Pozitivní ohlasy máme i od místních lidí," pochválil snahu nových preventistů starosta města Vladimír Vyhnálek.

Tanvald díky nim dokázal zdvojnásobit počet lidí, kteří ve městě nad pořádkem dohlíží. Zdejší Městská policie se nyní může více věnovat kontrolám v blízkosti škol, kde se zaměřují na mladistvé kuřáky, ale mají také více možností vyrážet i do odlehlejších koutů města. „Lépe pokryjeme náš katastr," přiznal dále starosta.

V současné chvíli se finišuje také s opravou takzvaného četnického domu. Zde již mají pro preventisty vyhrazeno místo, stejně jako pro novou služebnu Městské policie.

Dostatek práce budou mít preventisté také o prázdninách. Dohlížet budou na pořádek nejen v místech, kde jsou nepřizpůsobiví občané, ale také v lokalitách dětských hřišť a centru města.

Preventisté jsou iniciativní

Také ve Smržovce už lidé poznávají ženskou dvojici, která zde působí v roli asistentek prevence kriminality. „Pracuje se s nimi skvěle. Navíc se samy aktivně zapojují a oslovují občany. Tím získávají zpětnou vazbu, co je ve městě trápí. S novými poznatky navíc můžeme pracovat dál," informovala jejich mentorka Zuzana Nechanická, která je ve zároveň vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR ve Smržovce.

Nové posily se byly představit už i zastupitelům. „Musím říct, že ohlasy byly kladné. Dokonce mi nedávno přišel osobně poděkovat za dozor na přechodech u hlavní silnice jeden tatínek," pochlubil se starosta města Marek Hotovec. Podle něj se po jejich příchodu zlepšilo také parkování ve městě, nad nímž dohlíží. V létě se zaměří na podobné činnosti jako v sousedním Tanvaldu.