Zasedání Asociace se cyklicky přesouvá po všech zúčastněných školách. „Ředitelům a zástupcům škol se tak otevírá možnost srovnávat nejen praktickou výuku, ale i vyměnit si informace a zkušenosti se zřizovateli, tedy kraji,“ řekla Zdeňka Laštovičková, ředitelka brodské školy.
První den zasedání proběhl v Jablonci. „Kromě prohlídky naší školy jsme k jednání zasedali v budově Jablonex Group, čímž asociace poprvé realizovala proklamované sepětí škol s praxí,“ uvedl Jiří Dostál, ředitel SUPŠ a VOŠ Jablonec. Důležitou zastávkou členů Asociace byla exkurze v České Mincovně.
V Železném Brodě druhý den navštívili účastníci Galerii Stanislava Libenského. „Na doprovodné exkurze hledáme opravdové lahůdky, něco výjimečného,“ upřesnila Laštovičková. Na zasedáních v Jablonci i Železném Brodě řešila Asociace opět zákony a jejich připomínkování. „Školy s praktickou výukou mají problémy s rozpočty. Liberecký kraj má i nadále v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy podporu těchto škol,“ dodala Laštovičková s tím, že jen příští rok stoupnou náklady školy na energie o 20 procent.
V současné době je aktuální rozhodování žáků základních škol o podání přihlášky na střední školy. Mnohdy však ani rodiče nevědí, že talentová zkouška na uměleckoprůmyslových školách konaná již v lednu je příležitostí navíc. Slouží především k ověření talentu. Následně děti neztrácejí možnost hlásit se na běžnou střední školu v prvním dubnovém kole.
Asociace navrhla změny ke státním maturitám. „Usilujeme o to, aby ve státní části maturitních zkoušek byl zakomponován předmět Dějiny výtvarné kultury,“ řekl Sehnal, který je zároveň ředitelem Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze.
„Obě zdejší školy jsem při zasedání Asociace pochválil za jasný program opřený o zázemí a tradice. I přes útlum sklářského průmyslu musí udržet renomé, což se jim daří,“ dodal Sehnal.
Pro obě uměleckoprůmyslové školy má Asociace zásadní význam.