Sběratelé se radují. Do sbírky jim mohou přibýt tři zlaté a jedna stříbrná medaile, ale také dvousetkorunová stříbrná mince. Všechny razili v jablonecké České Mincovně a navíc autorem mince s portrétem Keplera emitované ČNB je jablonecký pedagog Vojtěch Dostál.

S podobiznou Keplera emitovala jablonecká Česká Mincovna půluncovou zlatou medaili podle návrhu ak. soch. Jaroslava Beyvla v nákladu 600 kusů číslovaných na hraně. „Jde o nerealizovaný návrh ze soutěže pro centrální banku,“ uvedl obchodní ředitel Libor Křapka.

S Keplerem vydala pošta i známku

Kepler je náš a pozornost si zaslouží,“ konstatoval přední český astronom Jiří Grygar při návštěvě České Mincovny. Při příležitosti Mezinárodního roku astronomie vydala Česká pošta s Keplerem i sedmnáctikorunové známky.

Přestože matematik, astronom a astrolog Johannes Kepler je původem Němec, několik let působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. V Praze také formuloval dva ze tří Keplerových zákonů. Do Prahy jej pozval v roce 1600 Tychon Brahe a stal se jeho asistentem. Čeští astronomové si jej přivlastnili do rodiny.

Galileo dvakrát ve zlatě i jednou stříbrný

Na lisech v České Mincovně zpracovali podle návrhu ak. soch. Michala Vitanovského po šedesáti kusech zlaté uncové a půluncové medaile.
V sadě pro Český organizační výbor Mezinárodního roku astronomie, který ve spolupráci s Alenou Šimkovou medaile vydává, je i šest set kusů stříbrných medailí.

„Akce má kulturní přesah právě díky medailím,“ konstatovala Šimková. Část emise podle ní půjde na reprezentaci a část do prodeje. Stříbrná medaile o průměru 34 milimetrů a váze 16 gramů je na trhu za 1490 korun. Zlatou uncovou s průměrem 37 milimetrů nabízejí za 38 900 korun a půluncovou verzi s průměrem 28 milimetrů za 18 900 korun.

Avers medaile zachycuje italského matematika a fyzika Galileo Galilei, který v roce 1609 zahájil s pomocí dalekohledu vlastní konstrukce vesmírná pozorování. Revers ztvárnil Michal Vitanovský jako symbol moderního astronomického pozorování.

"Autora jsme oslovili přímo. Tlačil nás čas, ale Michal Vitanovský se problematice vesmíru již dříve věnoval," poznamenala Šimková s tím, že jednu z medailí určitě věnují předsedkyni Mezinárodní astronomické unie.

Galileo s Keplerem si dopisovali

Oba vědci žili ve stejné době a dělila je jen pomyslná přímka mezi Padovou a Prahou. "Kepler přečetl spisy Galilea, které mu poslal v roce 1610 do Prahy. Kepler byl nadšen a sám následně publikoval spis Astronomia nova. Sepsal základy gravitačního působení mezi tělesy nazývané podle něj - Keplerovy zákony," vysvětlil Jiří Grygar. Spis pak na oplátku putoval do Padovy. Rudolfínská doba astronomii přála a její centrum bylo právě v Praze.

Keplerovy zákony

Keplerovy zákony jsou tři fyzikální zákony popisující pohyb planet kolem Slunce. Platí však obecněji pro pohyb libovolného tělesa v centrálním silovém poli, tedy v oblasti působení nějaké dostředivé síly, jejíž přitažlivost klesá s druhou mocninou vzdálenosti stejně jako gravitace výrazně hmotnějšího tělesa. Lze je tedy použít například i na pohyb Měsíce či umělé družice kolem Země, avšak s menší přesností, neboť vliv Slunce je v tomto případě nezanedbatelný.

1. Keplerův zákon: Planety obíhají kolem Slunce po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku je Slunce.

2. Keplerův zákon: Obsahy ploch psaných průvodičem planety (spojnice planety a Slunce) za stejný čas jsou stejně velké. Planety se v přísluní pohybují nejrychleji, v odsluní zase nejpomaleji.

3. Keplerův zákon: Poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich velkých poloos (středních vzdáleností těchto planet od Slunce). Planety blízko Slunce jej oběhnou za kratší čas než planety vzdálené. (zdroj wikipedia)