Domácí hospic 14 pomocníků je jedním ze dvou zařízení podobného typu v Libereckém kraji. Protože svou velikostí nedosáhne na platby od pojišťoven, je zcela závislé na grantech, dotacích a darech. „Přístroje a léčiva získáváme především z takzvaných účelových dotací. Největším problémem je sehnat peníze na platy,“ poznamenala jedna ze zakladatelek hospicu Marie Zahrádková.

Nápad na pořádání premiérové aukce pro semilský hospic vzešel od místní malířky Libuše Dlabola Pražákové. „Dlouhodobě podporuji Nadaci Euronisa, a tak je pro mě důležité podporovat tento typ služby i na malém městě, kde je všeobecně dostupnost sociálních služeb menší,“ popsala malířka, která do aukce věnovala obraz jako první.

Hrad Valdštejn
Hrad Valdštejn bude otevřen i přes podzimní prázdniny

Aukce proběhne ve čtvrtek 10. listopadu v budově semilského muzea. Její organizaci si vzala na starosti semilská podnikatelka Zuzana Klodnerová. „V Semilech je tato aukce úplně poprvé. Rádi bychom na ni navázali dalším ročníkem a založili tak novou tradici s jistou pravidelností,“ uvedla.

A o co se mohou účastníci aukce přetahovat? Svá díla poskytli nejen umělci ze skupiny Malířů Pojizeří, ale doslova z celé republiky, namátkou Patrik Rutkovský, Alena Beldová, Lukáš Havrda, Tomáš Plesl a další. Do aukce přispěla i Základní umělecká škola Semily, která do ní věnovala pět výtvarných prací svých žáků. Na aukci se chystá mimo jiné i starostka města Lena Mlejnková. „Nabízena jsou velmi pěkná umělecká díla, která obohatí vaše domovy. Celý výtěžek aukce bude použit na činnost našeho hospicu,“ sdělila Mlejnková.

Nejen zdravotní pomoc

Hospic poskytuje péči lidem v terminálním stavu. „Podáváme jim pomocnou ruku nejen zdravotní, ale i psychickou a sociální. Pracujeme i s nejbližší rodinou. Nejen s ošetřováním, ale se zvládnutím celé situace. Poradíme, na co mají nárok vzhledem k pojišťovnám a ke státu, ale hovoříme s nimi i o lidských problémech,“ vysvětlila Zahrádková.

Každý klient má svůj životní příběh. „Je to velice individuální, klient od klienta. Těžko by se vyprávělo o někom konkrétním. Jak to zvládáme? Jsme věřící, konec života není koncem. To nám pomáhá a dokážeme poskytnout i duchovní pomoc,“ popsala jedna ze zdravotních sester a další zakladatelka semilského hospice Lucie Stránská.

Demolice obchodního centra Jabloň. Otevřeno bylo v roce 1984, odstraněno v roce 2015.
Jabloň nebo kavárna Jizera. Symboly socialismu i 90. let jsou jen vzpomínkou

Hospic 14 pomocníků působí především na Semilsku, nejdále se stará o klienta v Turnově. „Myslím, že Liberecký kraj je, s výjimkou Českolipska, hospicovou péčí vcelku uspokojivě pokryt. Jde o velký pokrok oproti předchozím letům, kdy tu nebyla ani jedna podobná podpora,“ doplnila Zahrádková.

Druhým zařízením v kraji, a podstatně větším, je Hospic svaté Zdislavy. V současné době poskytují oba hospice služby v domácím prostředí svých klientů. Při nemocnicích v Turnově a České Lípě provozuje větší hospic takzvané Rodinné pokoje. Od ledna 2016 nabízí občanům Libereckého kraje další model péče, lůžkové zařízení v části Liberce Perštýně.

Proč hospic 14 pomocníku?
Čtrnáct svatých pomocníků jsou světci, jejichž uctívání (společné i samostatné) je ve většině případů společné jak v západní (latinské), tak ve východní (ortodoxní) církvi. Jde o světce a světice, jejichž vzývání je záhodno v každé nemoci, chorobě, úzkosti či strachu.

Hospic je zařízením, jež pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své možnosti. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje tuto péči jako „aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin".