„Ujišťovali nás, že nová silnice bude velkým přínosem. Pro nás tedy zatím není,“ ukázala na dosud nedokončenou silnici starší žena. Problém je se sem dostat i autem.

Kolem jezdí jen linkový autobus 141. Stále probíhající stavební práce na nové silnici mezi Libercem a Jabloncem mu ale znemožňují zajíždět na zastávku Nad Lukášovem. „Liberecký kraj předpokládal se zprovozněním k 1. červnu, ovšem podle zhotovitele stavby budou moci vybrané spoje linky 141 jezdit po komunikaci nejpozději od začátku školního roku,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Andrea Fulková.

Podle vyjádření policistů a stavebního úřadu jabloneckého magistrátu není pozemní komunikace v ulici Lučanská pro osobní automobily ani pro autobusy provozuschopná. Poslední kontrolní den, který se konal tři dny před otevřením nové trasy 1. června, ukázal, že ještě není možné stavbu zprovoznit „Přestože by autobusy za jistých podmínek mohly stavbou projíždět, Dopravní inspektorát Policie ČR tuto možnost zavrhl s ohledem na bezpečnost provozu,“ vysvětlila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

„Na vozovce chybí bezpečnostní prvky a stav jejího povrchu neodpovídá požadavkům na bezpečný provoz,“ popsal vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje Jan Čáp.

Linka 141 zajišťuje spojení mezi Jabloncem a Libercem. Díky výstavbě nové silnice zrychlila autobusová doprava mezi městy o deset minut. „Nové rychlejší spojení bude pro dojíždějící atraktivní, a předem se tak připravujeme na nárůst počtu cestujících,“ myslí si krajský radní pro dopravu Marek Pieter. To může být ale lidem z konce Lukášova do září v podstatě jedno.

Zastávka Nad Lukášovem má charakter zastávky pro městskou hromadnou dopravu, autobusy MHD sem nejezdí ale ani z Liberce, ani z Jablonce.

Liberecký kraj na základě podnětů obyvatel rozhodl dočasně zajistit obslužnost této zastávky příměstskou linkou 141. Také se zaměřil na školní spoje a další vybrané spoje dle přání tamních obyvatel prostřednictvím tzv. Radiobusu (spoje na zavolání, podle potřeby). V případě nevyužití zastávky nejsou zdržování ti, kteří cestují z Liberce do Jablonce.

Liberecký kraj bude i nadále jednat se zástupci obou měst, aby zastávka Nad Lukášovem byla obsluhována městskou hromadnou dopravou. „Zástupci kraje s prodloužením omezení v ulici Lučanská nesouhlasí,“ doplnila Andrea Fulková. Práce na už zprovozněné silnici mezi Libercem a Jabloncem budou pokračovat skoro až do konce roku. Zbývá dokončit ještě několik obslužných komunikací nebo oplocení proti zvěři.

Stavba dva a půl kilometru dlouhé přeložky začala v březnu 2016. „Došlo k výstavbě tří mostů, z nichž dva překlenují údolí nad Lukášovem,“ popsal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Jan Kroupa. Kromě mostů vyrostlo šest opěrných a šest protihlukových stěn, které ochrání okolní obytné domy. Vše za zhruba 360 milionů korun.