„Naším cílem je dlouhodobá spolupráce na různých formách terapie, která může dětem pomoci,“ uvedl obchodní ředitel Centra Babylón Roman Štěrba.
Jak vysvětlil ošetřoval Tomáš Kašpar, na děti s vadou řeči má forma hry uvolňující efekt. „Děti, které jsou zde v rámci táborového turnusu, jsou všechny pacienty dětské psychiatrie, kde se léčí různé formy poruch řeči. Přes prázdniny mají intenzivní logopedické kurzy. Pro děti je to seznámení s věcmi, o kterých nedokážou pořádně mluvit. Pokud si zde v děti exponáty osahají, odbourává se jejich stres. Následně pak o prožitku dokážou lépe mluvit,“ vysvětlil Tomáš Kašpar.
Podle Kašpara je pro děti s poruchou řeči důležité, aby měly fyzický kontakt s věcmi, o kterých chtějí mluvit, protože je jejich problém skrytý v tom, že mají strach, že nedokážou pořádně vysvětlit to, co chtějí říci, a to je následně jedním z důvodů zadrhávání.
„Pokoušíme se s Centrem Babylón a s nadací Škola hrou domluvit nějakou delší spolupráci, protože to je pro děti nejen příjemné zpestření, ale navíc i jistá forma léčby,“ podotkl Tomáš Kašpar. „Centrum Babylón na tuto spolupráci slyší a věřím v ní i do budoucna,“ dodal.