Pitnou vodou z této úpravny je zásobováno přibližně 65 000 obyvatel, především v krajském městě Liberec a jeho okolí. 

Maximální výkon úpravny, pokud jde o výrobu upravené pitné vody, je stanovena na 370 litrů za sekundu, průměrný výkon je 190 litrů za sekundu.