Jak předejít drogám a následnému páchání trestných činů nebo jak se bránit při přepadení, vysvětlil včera Ivan Douda z Drop In a Miloslav Dočekal z kriminální policie žákům osmých a devátých tříd základních škol v rámci komponovaného pořadu Negativní vliv drog na kriminalitu mládeže.
Nejprve žáci zhlédli v kině Radnice tématický film, kde řada mladistvých vyprávěla své zkušenosti s drogou a trestným činem. „Děti si mnohdy ani neuvědomují to, že páchají trestný čin,“ uvedl Miloslav Dočekal s tím, že všechny zločiny, které spáchají mladiství, trestají u nás polovičním trestem než u dospělých osob. „Například šestnáctiletý mladík zavraždil tři ženy a podle zákona nesměl dostat vyšší trest než deset let,“ řekl Dočekal.
Ivan Douda zas dětem nastínil problematiku drog od alkoholu až po nejtěžší drogy. U každé uvedl její nebezpečí a úskalí. Kolega Doležal ho doplnil v tom, co vše se hodnotí jako trestný čin, jaké počínání vede ke zločinu nebo jak vypadá trestní stíhání.
Přednáška však nebyla jen strohé vyprávění, oba zkušení ve svém oboru uváděli příklady méně či více veselé.
„Lidé by nikdy neměli chodit do svého bytu, pokud mají podezření, že se v něm nachází pachatel. Stalo se, ne jednou, že žena tak učinila a zloděj ji zavraždil,“ řekl Dočekal.
Žáci měli prostor k dané problematice se vyjádřit nebo se na cokoliv zeptat.
„Zajímalo mě spíše povídaní o kriminalitě, protože besedy o drogách jsem již absolvovala mnohokrát,“ řekla Jana Prokošová ze Základní školy Pasířská.
Akce byla doplněna o hudební vystoupení Juliana Záhorovského a proběhla v rámci sedmého ročníku Týdne proti drogám.