Vánoční výstavě vévodí práce betlémáře Jiřího Škopka, spjatého s železnobrodskou sklářskou školou. Škopkovy vánoční motivy jsou zasazeny do idylické atmosféry, z níž vyzařuje klid a harmonie. Nad zasněženou krajinou září hvězdy, ta nejjasnější, betlémská, nás vede k jesličkám se svatou rodinou. Betlémskou scénu umísťuje Jiří Škopek v důvěrně známém prostředí – jedna se tak odehrává pod hradem Frýdštejn, jiná Na Bělišti v Železném Brodě. Podobný půvab mají i pohlednice se zimními motivy.

Projekt Náš domov - Evropa v Jablonci nad Nisou.
Sólisté, energický dirigent i dětské sbory. Jablonecké divadlo uchvátila opera

Jiřímu Škopkovi patří přední místo mezi českými tvůrci malovaných betlémů. V jeho ateliéru se zrodilo více než dvacet malovaných scén se svatou rodinou a darovníky zasazených v kulisách českých a moravských měst, městeček či vesnic. Z Jablonecka to jsou betlémy Maloskalský a Železnobrodský, další z okolních míst v Českém ráji a Podkrkonoší. Na činnost svého otce navazuje příležitostně jeho dcera Markéta Škopková. Vystudovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze obor keramika a porcelán, ale věnuje se i jiným výtvarným disciplínám. Již dříve vytvořila malovaný Tříkrálový betlém, nyní se k tomuto tématu opět vrátila a na popud Městské galerie MY nakreslila betlém umístěný do Jablonce nad Nisou. První malovaný betlém z Jablonce je možné v galerii získat a použít ho jako originální dekoraci nejen letošních Vánoc.