Má svůj specifický svět, do kterého ostatní jen těžce pronikají. „Můj syn je autista,“ vysvětluje maminka Zdena Ubiasová. „Jezdíme do Prahy ke speciální logopedce, 
v Liberci pak využíváme služeb centra Lira. To poskytuje péči přímo v terénu, dělají i kroužky a příměstské tábory pro děti s poruchou autistického spektra. Bohužel, teď hrozí, že kvůli nedostatku peněz o tyto služby přijdeme.“

Aktuálně se Lira stará 
o 60 rodin s autistickými dětmi, které jsou z celého kraje.

Sdružení je schopno jim připravit individuální program šitý na míru. „Rozpočet pro rodiny s těmito dětmi je pro letošek 2 738 000 Kč. Finančně ho máme zatím pokrytý jen z 50 procent. Chybí nám tak přes 1,3 milionu,“ vypočítává koordinátorka sociálních služeb Liry Lucie Holá. Kromě autistických dětí se Lira (dříve Středisko pro ranou péči) stará také o postižené děti do 7 let. Peníze dostává od Libereckého kraje, města Liberce i ministerstva práce a sociálních věcí, dotace ale nikdy nestačí.

Rodiče dětí s autismem teď proto sepsali dopis, ve kterém se obracejí na obce, zda by službu finančně nepodpořily. Jinak totiž hrozí, že polovina rodin bude z programu vyloučena. A to by pro ně byla ohromná rána. „Oba s manželem pracujeme, takže jakákoliv služba, která nám s péčí o syna pomůže, je pro nás požehnáním. Pro děti s autismem je velmi těžké najít odpovídající kroužky, tábory přes léto, kdy nefunguje školka 
a podobně. Aktivizačních služeb pro tyto děti je obecně velmi málo. Přitom právě věk kolem osmi deseti let je pro ně velmi důležitý, protože co se s nimi do této doby udělá, tak z toho pak žijí dál, lépe se mohou zařadit do života,“ popisuje Zdena Ubiasová.

Počet rodin dětí s poruchami autistického spektra (PAS) či podezřením na tyto poruchy přitom každým rokem přibývá.

„Rozpočet, který pro tyto rodiny máme, je už tak hodně úsporný. Zájem o službu je veliký. Bohužel, pokud neseženeme chybějící částku, tak hrozí, že ji znatelně omezíme nebo ji dostane jen část rodin. Snažíme se, jak můžeme, jednáme se starosty, sponzory, ale je to běh na dlouhou trať, “ vysvětluje úskalí vícezdrojového financování ředitelka Liry Alexandra Bečvářová. „Například 
v České Lípě jsou na celý dotační program 2 miliony korun pro všechny žadatele. Takže náš původní předpoklad, že by nám mohli poskytnout 100 000 korun, je velmi nereálný,“ dodává Bečvářová.

Kvůli nedostatku peněz musela Lira před časem zrušit pobytové kurzy pro rodiny v Doksech. „Je to škoda, pro rodiny to bylo přínosem nejen kvůli odborným přednáškám, ale také kvůli pocitu sounáležitosti. Zjistily, že v tom nejsou samy,“ posteskla si Lucie Holá.

Některá města proto pomáhají Liře se sháněním sponzorů. Pomoc slíbil i Liberec, stále však chybí přes milion korun.