Letošní běžecká varianta legendárního závodu Jizerská 50 se nesla v duchu pomoci dobré věci. Závodníci i diváci nasedali během celé soboty na dobročinná kola, která s sebou do Jizerských hor přivezla Nadace ČEZ, aby podpořili dvě liberecké veřejně prospěšné organizace, pro které se nakonec vyšlapalo 102 007 korun. V průběhu závodu navíc zapínali mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem, aby zajistili 50tisícový příspěvek pro liberecký Jedličkův ústav.

MALÍ I VELCÍ

Příležitost proběhnout se Jizerkami v průběhu babího léta měli malí i velcí sportovci, pro něž si organizátoři Jizerské 50 RUN nachystali hned několik tratí různých obtížností. Děti si zasoutěžily na kilometrové nebo pětisetmetrové trati, zkušenější vybíhali na trasy dlouhé 12, 23 a 50 kilometrů. Závodníci i jejich podporovatelé podél trati navíc prostřednictvím Charitativní akce Nadace ČEZ Pomáhej pohybem pomáhali dobré věci, konkrétně handicapovaným a sociálně slabým lidem z Liberce.

„Propojení radosti z pohybu a pomoci dobré věci se nám dlouhodobě osvědčuje. Nemohli jsme chybět ani na sportovní akci s takovým jménem a tradicí, jakou je Jizerská 50. Vydanou energií to na místě sálalo a je skvělé, že podpořila ty, kteří to opravdu potřebují," uvedla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Žemličková.

MAJÁK A D.R.A.K.

Na speciálních kolech Nadace ČEZ mohl každý šlapat po dobu jedné minuty a svůj výkon přetavit ve finanční příspěvek pro liberecké organizace D.R.A.K. a Maják. Ti, co si během dne zapnuli mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem, podpořili také liberecký Jedličkův ústav, který se už přes sto let stará o lidi s tělesným a kombinovaným postižením.

Občanské sdružení D.R.A.K. se od svého vzniku v roce 2003 zabývá pomocí osobám s tělesným postižením, seniorům, dětem a rodinám, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poskytuje čtyři sociální služby, provozuje chráněné dílny i řadu volnočasových aktivit nejen ve svém sídle v Liberci, ale také v pobočkách v Tanvaldu, Hrádku nad Nisou a Turnově.

„Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do akce Pomáhej pohybem, jejíž výtěžek v hodnotě 49 311 korun nám pomůže vytvořit parkovací plochu u našeho sídla v Liberci. Řada našich klientů je kvůli svému zdravotnímu stavu omezena při pohybu a automobil je pro ně často jedinou možností, jak překonat větší vzdálenost. Proto chceme vybudovat parkoviště, které zajistí dostatek parkovacích míst v těsné blízkosti vchodu do našeho pracoviště," řekl Martin Korych ze sdružení D.R.A.K.

Obecně prospěšná společnost Maják už sedmnáctým rokem realizuje na Liberecku preventivní programy pro žáky a studenty místních škol zaměřené na téma šikany a kyberšikany, užívání návykových látek, rizikového sexuálního chování, poruch příjmu potravy a dalších. V Liberci, Hrádku nad Nisou a Novém Městě pod Smrkem provozuje tři nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, skrze něž vytváří bezpečný prostor pro aktivní trávení volného času a nabízí podporu a odbornou pomoc při řešení obtížných životních situací.

„Pro naši práci jsou důležité rovněž systematické vzdělávání a práce pedagogů, odborných lektorů a sociálních pracovníků, kteří s dětmi a mladými lidmi na Liberecku denně pracují. Právě na pokrytí jejich osobních nákladů využijeme výtěžek z charitativní akce Pomáhej pohybem v hodnotě 52 696 korun," sdělil Petr Hampacher ze společnosti Maják.