„Domácí prostředí je místem, které je zdánlivě naprosto bezpečné, ale přesto v něm dochází k největšímu počtu úrazů,“ uvedla Zuzana Balašová, mluvčí Krajské hygienické stanice, která seminář pořádá. Domov je místem, kde senioři tráví většinu času a vykonávají řadu zájmových činností. A úrazy u seniorů jsou vždy závažnější. „Jsou provázeny dlouhým hojením, omezením pohyblivosti a snížením jejich soběstačnosti, navíc mohou zhoršit ekonomické a sociální postavení,“ poznamenala Balašová.
Náplní semináře je ukázat, jak si doma vytvořit prostředí bezpečné - jaké činnosti a místa jsou riziková z hlediska možného úrazu, a jak tato rizika odstranit. „Prevence úrazů spočívá nejen v tom, že nebudeme vykonávat rizikové činnosti, ale také v tom, že budeme mít bezpečné prostředí,“ konstatovala mluvčí.
Další část programu bude zaměřena na prevenci násilí – na možnost přepadení a zejména na možnosti obrany. Semináře se konají na čtyřech místech v kraji. Podobné proběhly i v minulém roce a podle Balašové měly velmi příznivý ohlas. Účast je třeba potvrdit na čísle 487 820 022.