Velkoobjemový komunální odpad mají lidé možnost odevzdávat zdarma do 200 kg na osobu a rok. „Ke sběrným dvorům, kde je možné bioodpad odevzdat (Belgická ulice, Proseč) je od 2. května nově zaveden sběr i na sběrném místě v Dalešické ulici v Kokoníně," sdělila Nikola Horčíková z oddělení správy veřejné zeleně jabloneckého magistrátu. Svoz bioodpadu je naplánován na červen letošního roku.

Poslední květnovou sobotu 30. května se uskuteční svoz nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů. Rozpis zastávek ambulantního svoz je uveden v květnovém čísle jabloneckého měsíčníku a bude zveřejněn také na webových stránkách města.