Ani primátor Petr Beitl, ani samotný architekt Petr Stolín, odpůrce nových Slunečních lázní nepřesvědčili. Je ovšem také pravdou, že do malého sálu Eurocentra jich dorazila většina, a proto se ozývala především kritika.

Některým vadil postup města při výběru, jiným zase, že funkčnost nových lázní nebude z jejich pohledu stejná jako doposud. Druhý tábor naopak kvitoval nadčasovost. „Zadání studie obnovy území Slunečních lázní a okolí jablonecké přehrady vychází z Urbanistické studie využití vodní nádrže a jejího okolí architekta Faltejska z roku 2007," informoval o návaznosti tohoto projektu na celou koncepci primátor.

Studii hodnotí kladně i poradní sbor architektů

V první části jablonecký primátor shrnul základní body a požadavky města, které stanovilo architektovi. „Pokud se podíváte do zadání, nechali jsme architektovi prakticky volné ruce. Tento návrh navíc řeší kompletně celý poloostrov. Nikoliv jenom samotné Sluneční lázně," shrnul v úvodu Petr Beitl. Z jeho pohledu tento návrh splnil očekávání a kladně jej hodnotil i poradní sbor architektů, kteří studii připomínkovali.

Následně dostal slovo samotný architekt, který přítomným přiblížil, jak postupoval, a co bylo jeho cílem. „Navrhli jsme nový objekt, který nazýváme Sluneční pavilon. Měl by být jasným a transparentním bodem, který bude průchozí a bude v kontrastu s okolní přírodou. Mělo by to být místo setkávání. Objekt je navržen jako patrový se střechou, která bude umožňovat jak slunění, tak i rozhled na prostor přehrady," shrnul Petr Stolín. Sám navrhl sezónní objekt, který se po jejím skončení jednoduše uzavře, aby nedošlo k poškozování jeho vnitřních částí.

Objekt Slunek má propouštět hlavně dostatek světla

V návrhu se počítá také s tím, že objekt bude neoplocený, aby se dosáhlo větší otevřenosti všem na poloostrově. I proto bude průchozí hned ze dvou stran. Půjde o lehkou dřevostavbu s vloženými malými objekty ze strukturálních transparentních materiálů, které budou propouštět dostatek světla.

Nejčastějším argumentem odpůrců návrhu je ztráta původního rázu Slunečných lázní a jejich funkčnosti. „Přijde mi to jako rozhodnutá věc. Sluneční lázně ztratí svůj ráz. Tahle stavba je něco úplně jiného než jak stávající lázně fungují. Nechápu její smysl. Stačila pouze rekonstrukce stávajících lázní," vyjádřil své pochybnosti Knespl.

V sále bylo ovšem i několik příznivců. „Řešení vítám a přijde mi, že se debata zvrhla na architektura versus pivo a párky," řekl Teplý, který narážel na některé negativní argumenty.

Podle primátora se do samotného projektu ještě stále mohou zapracovat některé poznámky k provozu. I proto měla být debata přínosem pro obě strany.

Nakonec o osudu celé stavby rozhodne zastupitelstvo. Pokud ji odsouhlasí, je v plánu co nejdříve začít s její stavbou. Pokud vše půjde jak má, chtěl by primátor, aby byla do následující sezóny připravena. Bude ovšem záležet i na financích.