Jde přitom v podstatě o pouhá dvě slova v připravovaném Programu obnovy městské památkové zóny Jablonec. Ta slova jsou „rodinné“ a „bytové“. Právnické osoby vlastnící v centru města desítky objektů žádají změnu v sousloví „obnova vnějšího pláště rodinného nebo bytového domu“ na „obnova vnějšího pláště všech objektů.“

Podmínky programu obnovy se vztahují na domy v městské památkové zóně, které nejsou památkově chráněné. „Vadí nám, že jsou z programu v podstatě vyloučeny objekty, kde jsou jen obchody, občanská vybavenost či kanceláře. Je to podle nás nespravedlivé a diskriminační,“ sdělil iniciátor výzvy a známý jablonecký podnikatel Jaromír Schubert.

Znění a podmínky programu na rok 2019 přitom mají jablonečtí zastupitelé schvalovat na nejbližším zasedání, tedy už tento čtvrtek. „Bohužel jsme se navrhované znění podmínek dozvěděli až z materiálů k zastupitelstvu. Nikdo s námi nechtěl program konzultovat, přitom už minulé vedení města nám dávalo svým způsobem za pravdu,“ popsal Schubert.

Takzvanou hromadnou připomínkou se magistrát zabývat musí. Dokument bude předložen poradě vedení města, která určí příslušného politika – primátora či náměstka.

Daný politik připomínku předloží k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva města. „Hromadná připomínka musí být vyřízena do 90 dnů ode dne podání,“ upřesnil vedoucí oddělení interního auditu a stížností jabloneckého magistrátu Martin Oklamčák.

K výzvě a hromadné připomínce zaslal zástupce signatářů Jaroslav Schubert i vysvětlující dopis primátorovi Milanu Kroupovi. „V prvním pololetí loňského roku jsme od tehdejšího vedení města obdrželi příslib změny pravidel ve smyslu naší žádosti na rok 2019. K požadované změně však nedošlo,“ vysvětlil Jaromír Schubert.

Majitelé desítek objektů v městské památkové zóně žádají, aby projednání předmětného bodu stáhlo vedení magistrátu z programu březnového jednání zastupitelstva a přesunulo ho na pozdější termín. „Poté, co uváží a projednají oprávněnost námi navrhované změny,“ doplnil Schubert.

Signatáři dále doporučují zastupitelům zvážit navýšení vyčleněného finančního rámce v rozpočtu města na rok 2019 na dvojnásobek. „Pokud to myslí s obnovou památkové zóny vážně, je potřeba navýšit současný rámec ve výši 1,5 milionu korun na miliony tři,“ poznamenal za podepsané Jaromír Schubert.