Špatné parkování se řidičům od prvního července značně prodraží. Nezaplatí pouze pokutu na zákazu parkování či nezaplacení parkovacího místa. Bude muset také zaplatit manipulační poplatek Technickým službám Jablonce.
„Výše pokuty a manipulačního poplatku ještě není pevně stanovená,“ řekla tisková mluvčí jablonecké radnice Veronika Krausová. Podle starosty Petra Tulpy však výši pokuty určí strážník přímo na místě.
„Chceme mezi lidi dostat slušné chování, a také tím ušetříme peníze pro městskou policii,“ sdělil starosta Jablonce Petr Tulpa.
Minulý systém byl pro policii příliš drahý. Nyní budou technické služby muset zajišťovat automobil a lidi, kteří budou tuto činnost vykonávat.
Doporučí mírnou časovou toleranci
Vedení také přislíbilo, že pokutování nebude tak drastické jako je tomu například v Liberci. Tam nezodpovědným řidičům nasazuje botičku například za čtyř minutovou nepřítomnost u svého vozidla soukromá firma Activ.
„Doporučíme, za jak dlouho dát botičku, ale budeme tolerantní. Konečné rozhodnutí je však na strážníkovi,“ řekl Petr Tulpa.
Výhodu vidí také rada v tom, že Technické služby Jablonce patří městu.
Jiný názor mají přímo lidé, kterých se zdražení v případě nezaplacení bude týkat.
„S dvousložkovými a manipulačními poplatky nesouhlasím. Nevidím v tom žádný smysl. Měli by se spíše zaměřit na důležitější věci, jako je nedodržení předepsané rychlosti,“ sdělil svůj názor řidič Mchal Rybář z Jablonce.