Škody způsobené živlem se odhadují v řádech milionů korun. „Déšť byl velmi prudký, od 21 do 24 hodin ve středu napršelo přes 42 litrů vody na metr čtvereční, ve městě zasahovali hasiči, městská policie, technické služby,“ popsal vedoucí oddělení krizového řízení Vratislav Pavlín.

„Kanalizace nestačily vodu odvádět, tím vznikly škody na komunikacích. Podobný případ se stal v roce 2012 v ulicích Gen. Mrázka a Vodní, kde kapacita kanalizačního potrubí nestačila a tlak vody vytlačil těžké kanalizační poklopy nebo roztrhal komunikace kolem nich,“ přiblížil vedoucí technického odboru jabloneckého magistrátu Pavel Kozák. Na jiných místech voda asfaltový povrch zvlnila a poničila konstrukční vrstvy komunikací.

Pracovníci magistrátního oddělení správy komunikací byli v pohotovosti od středeční jedenácté hodiny noční. Od časného čtvrtečního rána pak objížděli město a zjišťují následky přívalového deště. Dopoledne byla zcela uzavřená křižovatka ulic Rýnovická a Na Roli, ulice Na Palouku od Prosečské, 1. máje a Vladimírská, kde je zcela zničený roztrhaný nový povrch, část křižovatky Kokonínská a Raisova, ulice Jateční za Kauflandem, okolí provozovny firmy Kittl bylo půl metru pod vodou, ulice Na Výšině je průjezdná jen s velkou opatrností, potrhaný asfalt je v ulici Revoluční.

„Stále zjišťujeme škody, umisťujeme upozorňovací značky, místa, která lze opravit rychle, technické služby opravují. Ulice se uklízí od naplaveného materiálu, aby byly průjezdné,“ sdělila Lenka Čapuchová z oddělení správy komunikací. Jednou z rychle opravených ulic byla Kostelní, která je nyní obousměrná kvůli stavbě u OC Centrál. „Po dešti v ní chyběly dlažební kostky, které voda vymlela,“ dodala Čapuchová.

Křižovatka u Centrálu

Drama zažila také stavba v ulicích Poštovní – Gen. Mrázka – Komenského. Tam se pracuje na tom, aby v pondělí 19. července mohla být otevřena ulice Poštovní směrem vzhůru do ulice Opletalova.

„Déšť zatopil výkopy, poničil spoje zcela nové kanalizace a ucpal ji naplaveným materiálem. Na stavbě se nyní intenzivně pracuje na odstraňování škod, aby byl dodržený avizovaný termín otevření ulic Poštovní a Opletalova,“ přiblížil vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka.

Před spuštěním do provozu je ulice V Aleji, která prošla kompletní rekonstrukcí. „Ulice je v pořádku, déšť jen vyplavil kačírek ze záhonů na vozovku, nyní se ulice čistí,“ doplnil Sluka.

Voda zkomplikovala i městskou hromadnou dopravu, a to zvláště v uzavřené křižovatce Na Roli a Rýnovická. „Umbrella brzy ráno improvizovala - nasadila operativně osobní vozy, aby svezla cestující ze zastávek, kam nemohly autobusy, na fungující linky,“ komentoval stav ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar. MHD bude v okolí křižovatky odkloněná po dobu opravy kanalizační šachty.

Naprosto devastující byl však noční liják pro výstavní pavilon B jabloneckého Eurocentra. Ten je kompletně vyplavený, ve spodních dvou patrech stojí voda. Ta se dostala i do elektroinstalace budovy, vytéká ze zásuvek. „Zjišťujeme škody, ale nejprve musíme nechat všechno vyschnout, dříve se do opravy elektrického vedení nemůžeme pustit. Finanční škody v tuto chvíli nejsme vůbec schopni odhadnout,“ popsal správce budov Josef Matouš.

Voda vnikla zavřenými okny také do radniční budovy. „Prudký liják pronikl zavřenými dřevěnými historickými okny na západní straně budovy. Zcela vyplavené byly kanceláře ve čtvrtém patře, kde bylo nutné vystěhovat nábytek a položit nové koberce,“ přiblížil Milan Šourek z oddělení vnitřní správy MMJN.

Odpoledne na jabloneckém magistrátě zasedla povodňová komise, aby shrnula zjištěné škody a dohodla se na dalším postupu.