Bouřky mohou přinést lokálně přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů a dalších nízko položených míst. Nárazy větru mohou lámat větve stromů a poškozovat elektrické vedení. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky.

Meteorologové doporučují obyvatelům dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při pobytu venku se vyhnout otevřeným prostranstvím, stromům a kovovým konstrukcím. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

Výstraha platí do čtvrtečního večera 30. března do 21 hodin. Meteorologové budou situaci sledovat a aktualizovat varování podle potřeby.