„Své deky si sem lidé budou moci položit, jakmile bude tráva posečená podruhé," upřesnila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu. Nová schodiště je možné užívat bez omezení.

Ke zpevnění erodujícího břehu došlo v listopadu loňského roku. Stavba za 1,7 milionu korun byla dokončená v květnu. „Nebylo možné stavební práce zahájit dříve, čekali jsme na pokles hladiny vody před zimním obdobím," vysvětlil náměstek primátora Lukáš Pleticha.

„Podle uzavřené smlouvy se zhotovitel mimo jiné zavázal v rámci záruky na dílo k údržbě uvedených ploch po dobu dvou měsíců konkrétně června a července, které spočívá v kropení trávníků dvakrát denně, pokud neprší, a dvojím pokosení. Zhotovitel kropení svědomitě provádí," popsala Radka Poprová z oddělení investiční výstavby.

„Samozřejmě, že na takto povětrnostně exponovaných plochách a za klimatických podmínek, jaké panují v tomto ročním období, je vzrůst trávníku i navzdory vynaložené péči o něj značně omezený," dodává Poprová.

Po dobu záruky je zakázaný vstup na nově oseté plochy. „Jinak bude zničený a zhotovitel případné reklamace zamítne. Proto jsme plochy ohradili a zakázali na ně vstup," vysvětlil Otakar Kypta, vedoucí odboru hospodářského a územního rozvoje. Tento týden proběhne první seč. „Na strmých částech zpevněných protierozními geomatracemi je vzrůst trávníku omezený a sekat se zatím nebude. Pokud se stav nezlepší do dvou týdnů, budeme trávník v této části reklamovat. I proto se na něj nesmí vstupovat, jinak se město vystavuje riziku, že zhotovitel reklamaci neuzná a městu tím vzniknou další náklady. Věřím, že občané pochopí závažné důvody, které nás k uzavření upravených ploch vedly," uzavřel Kypta.