Moderní elektronická obsluha, nové zavěšení vrchních ramen nebo nové izolační materiály. Všechna tato vylepšení přinesla generální oprava školní huti ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Drobnou oslavou a křtem oslavili zástupci školy, studentů nebo dodavatelské firmy další fungování huti. Křest proběhl tradičním mokem k tomu určeným, tedy šampaňským vínem.
O generální opravu usilovalo vedení školy již dva roky. „Od doby výstavby první, tehdy plynové pece, je z ní srdce školy. Tep je pravidelný,“ řekl v proslovu ke křtu Antonín Čermák, bývalý huťmistr. Podle Zdeňky Laštovičkové, ředitelky školy, díky peci má škola šanci udržet si technické obory, neboť velká moderní pec je i předpokladem kvality. „Pec plně odpovídá požadavkům osnov daného oboru,“ uvedla Laštovičková.
Největší novinkou instalovanou na rekonstruované peci je podle Lukáše Šulce, současného huťmistra, zavěšení vrchních ramen otvoru pece. „Stará technologie nabízela přibližně dvouletou životnost ramen, nová až pět let,“ řekl Šulc. Pec pracuje se standardní teplotou 1170 °C, na tavení nového skla je potřeba teplota 1390 °C. Je stažena speciální konstrukcí, která se musí podle teploty šrouby stahovat nebo povolovat, kvůli smršťování respektive pnutí materiálů. „Jinak by mohla prasknout a vážně se poškodit,“ dodal Šulc.
Další zajímavostí je elektronické řízení pece. „Pokud by elektronika zaznamenala nestandardní hodnoty, vyrozumí lidskou obsluhu pomocí telefonního signálu,“ řekla Laštovičková.
Podle jejích slov je pec, zvaná Hedvika, důležitá nejen pro hutní obor. „Surovinou zásobuje všechny obory na škole,“ upřesnila Laštovičková. Pec pracuje s dvěma tavicími prostory, což má význam při samotné práci. „Každý typ výrobků požaduje jinou teplotu taveného skla,“ dodal Šulc.
Finance na generální opravu hutní pece poskytl Krajský úřad Liberec. „Děti se mohou dále učit v naprosto profesionálním prostředí,“ dodala Laštovičková.