Nejprve budou objekty vyčištěny od odpadu a vybavení a následně budou zbořeny. „Žádáme obyvatele, aby zbytečně nevstupovali do prostoru bývalé Labory a dbali zákazů a pokynů městské policie a sanační firmy,“ vyzval Martin Řehák z odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice. Sanaci areálu podpořil Operační program Životní prostředí.