Položit finálový asfaltový povrch, osadit nové čekárny u zastávek autobusů, umístit osvětlení a nainstalovat radarový ukazatel při příjezdu do obce Pěnčín ve směru z Jablonce. To jsou úkoly, které musí firma, která pracuje na novém centru v obci, splnit do pondělí 15. září. Pokud tak neučiní, dotace obec dostane až příští rok.

„V současné době se na financovaní podílí obec. Dotace při splnění termínu realizace stavby obdržíme do konce tohoto roku,“ konstatoval místostarosta obce Pěnčín Pavel Šourek. Pokud však obec termín stavby nedodrží, obdrží dotace až příští rok. „Kdybychom výstavbu nestihli dokončit, zažádáme o prodloužení. To bychom ale neradi, jelikož chceme peníze na rozjezd v roce 2009,“ vyjádřil obavy Pavel Šourek.

Samotní dělníci na stavbě pracují již jeden a půl měsíce a včera jednatelé dodavatelské firmy společně se starostou zkontrolovali situaci na místě. „Chodníky jsou již hotové. Opravit jsme také museli dešťovou kanalizaci, která byla ve špatném stavu. Poslední úpravy také probíhají na dětském hřišti, které vzniklo za jednou ze stávek nedaleko fotbalového areálu,“ vyjmenoval starosta Pěnčína Milan Špika.

Dětské hřiště s prvky Tomovy parky se nachází nedaleko hlavního tahu na Železný Brod. Podle starosty i místostarosty se však děti budou nacházet v bezpečné vzdálenosti. „Navíc za zastávkou vysázíme ještě živý plot. Místo za fotbalovým hřištěm bylo také jediné, kde mohl park pro děti vyrůst,“ upřesnil Pavel Šourek.

Vysázení keřů však není zahrnuto v současném projektu, který přijde na přibližně dva miliony dvě stě tisíc korun. „Podíl obce je sedm a půl procenta,“ podotkl starosta Milan Špika.

Zkulturnit centrum obce je myšlenka již z roku 2006, kdy zhruba šedesát obyvatel podepsalo petici s tím, že jim v Pěnčíně chybějí autobusové zastávky. Vedení obce se pak následně podařilo připravit projekt, se kterým bylo, co se týče dotací, úspěšné. „Dříve zde byla zastávka na znamení, ale to se také zrušilo,“ dodal starosta.

Do budoucna plánují zkulturnit sousední fotbalové hřiště a nevyužitý prostor vedle dětského hřiště přeměnit na park pro veřejnost.