„V první fázi se jednalo o to, abychom zjistili zpětnou vazbu na navrhované podmínky,“ řekl starosta Desné Marek Pieter. Všichni nájemníci vyplnili dotazníky, a podle nich se dolaďují podmínky prodeje.
„Stanovení prodejní ceny a způsobu prodeje bude v každém případě kompromisem, který se snažíme najít. Další postup a podmínky budeme projednávat na nejbližším zastupitelstvu na konci května,“ dodal Marek Pieter.
Prodejní cena za všechny bytové jednotky se bude pohybovat řádově v desítkách milionů. Město zatím neví, jakým směrem utržené peníze použije. Podle starosty se uvažuje o uložení do fondu rozvoje, kde veškeré investice schvaluje zastupitelstvo.
„Prodejní smlouva bude znít na jeden právnický subjekt, který uhradí dohodnutou cenu,“ vysvětlil postup prodeje starosta. Tímto krokem chce předejít možným problémům. Ty by mohly vzniknout nejen městu, ale i novým majitelům, pokud by se panelové domy rozprodaly po jednotlivých bytech. „Stačí několik nájemníků, kteří by neuhradili kupní cenu,“ dodal Marek Pieter.
Právnický subjekt by měl vzniknout ze všech nájemníků. Ti si pak budou řešit veškeré problémy uvnitř sdružení nebo společenství. Město předpokládá, že když se z nájemníků stanou spolumajitelé, budou mít větší zájem na údržbě svého majetku.