Částky se liší podle výměry bytů – například 2 + 1 o 54,95 metrech čtverečních byl oceněn na 990 000, byt 3 + 1 s 65,76 metry na 1,2 milionu korun, 1 + kk s 27,53 metry na 480 000.

Termín se blíží

Byty budou prodány nájemníkům za 59 procent jejich tržní hodnoty, to znamená, že jednotlivé sumy budou násobeny koeficientem 0,59. Nabídka zájemcům začne platit od 1. ledna 2008. „Každá jednotka byla posouzena individuálně, započítáno do ceny bylo pouze výrazné zhodnocení bytu prostřednictvím firmy TermoReal,“ informuje starosta Josef Cogan.


„Je možné privatizaci zastavit, pokud tak rozhodne zastupitelstvo anebo bude pokračovat podle harmonogramu,“ doplňuje J. Cogan. Občanům se však nelíbí, že byty, které by si měli odkoupit, potřebují opravu. Poukazovali na zastaralou elektroinstalaci, špatný stav oken, vadné výtahy.

Chtějí splácet

„Všechno je shnilé a vy nám to chcete prodat,“ brání se paní Holmanová. Další seniorka žádá zastupitelstvo, aby přistoupilo alespoň k možnosti splátek. „Oficiálně napadám znalecký posudek, neboť znalec se mnou mluvil pouze pět minut na chodbě, a ani si neprohlédl byt,“ poukazuje další přítomný. Zastupitelé po vyslechnutých argumentech dali privatizaci zelenou.