Příchozí byli oděni do klasických indických šatů, ženy do sárí, muži v sákú. přímo v areálu mohli zájemci ochutnat i zdravou indickou stravu jako purí, samosy, pakory, benghali tarkiri, ale došlo i na klasické české buřty. Akci pořádal Bzovský okrašlovací spolek jako poděkování za vykonanou práci a finanční podporu sponzorů. „Byla to již čtvrtá podobná akce, minulé zahradní slavnosti byly koncipovány do Rumunska, Španělska a Ruska. Na leden připravujeme karneval v Rio de Janeiru,“ upřesnil za pořadatele Jan Jelínek.