Začátkem července začalo ve Bzí u sokolovny vznikat dětské hřiště. Zásluhu na něm kupodivu nemá město Železný Brod, ale aktivita místního okrašlovacího spolku. Spolek připravil povrch a instaloval trampolínu.

O tomto víkendu proběhly další práce a děti si mohly již v sobotu navečer vyzkoušet novou atrakci – hrad se skluzavkami, malou horolezeckou stěnou, lanovým žebříkem či lanem na šplhání.

„Peníze na atrakce jsme získali činností spolku, hlavní částku jsme vybrali na koncertu MTO,“ vysvětlil André Jakubička, předseda Bzovského okrašlovacího spolku.

Prozatím neslouží jen houpačky, pro které brigádníci připravili betonové podstavy.

„Je dobře, že se tady postavilo také něco pro nejmenší. Už tak jsme sem chodili, ale na trampolíně byl někdy docela nábuch,“ popsala jedna z maminek.