Již příští rok může kdokoli z turistů pobývajících na Malé Skále sednout na kolo a po nové trase kolem řeky vyrazit do Líšného. Na stavbu části cyklostezky Greenway Jizera je již vydáno stavební povolení a projekt je před podpisem smlouvy o dotaci a výběrem zhotovitele. Zároveň již byla schválena dotace z Evropské unie ve výši 37,7 miliónu korun.

„Plní se tak zhruba desetileté snahy o realizaci cyklostezky postupně podél celého toku Jizery s návazností na další republikové trasy,“ uvedl Jiří Lukeš, manažer Sdružení Český ráj, které je koordinátorem projektu.

V celém úseku mezi Turnovem a Líšným se cyklisté projedou poprvé v roce 2013, když část stezky mezi Malou Skálou a Líšným by měla být hotova již na příští sezónu. Trasa vede z Dolánek přes železniční most, na kterém bude lávka opravena, do Rakous a odtud podél řeky po dvou mostech do Malé Skály a Líšného,“ přiblížil ředitel Sdružení Český ráj Aleš Hozdecký.

Zvláště pro Líšný má být cyklostezka přínosem. Do obce se turisté dostávají zřídka. „Doufáme, že cyklostezka k nám lidi natáhne. Každý prodaný nanuk je plusem,“ uvedl Jiří Mikeš, starosta Líšného.

Podle jeho slov je cyklostezka přínosná i pro pořadatele tradičních Líšenských pochodů. „Může tady vést trasa pro maminky s kočárky,“ vysvětlil starosta. Navíc si slibuje rozvětvení služeb v obci a tím pádem i vznik nových pracovních příležitostí.

Maloskalští vidí přínos nové stezky i v ohledu na bezpečnost cyklistů. „Jezdit po hlavní silnici je doslova o život. Takhle turisté uvidí zajímavá místa kolem řeky,“ popsal starosta Malé Skály Michal Rezler.

Cyklostezku vítají i v Rakousech, protože vybudováním lávky odpadne složité dojíždění na Malou Skálu. „A cyklisté se vyhnou nebezpečnému železničnímu přejezdu. Divím se, že tam ještě nedošlo k nějakému vážnému úrazu,“ přiblížila starostka Rakous Milena Bílková.

Záměrem projektu Greenway Jizera je do konce roku 2015 vybudovat zhruba 190 kilometrů dlouhou páteřní cyklostezku v těsné blízkosti Jizery s minimálním převýšením. Stezka povede od pramene Jizery s napojením na polské cyklotrasy a bude pokračovat až po soutok s Labem v Lázních Toušeň a dále až do Prahy, kde se napojí na transevropské cyklostezky.

„Chceme, aby tuto cyklostezku využívali nejen turisté a návštěvníci regionu, ale aby sloužila i jako bezpečná forma dopravy místním lidem při cestě do zaměstnání a do škol,“ zdůraznil Lukeš.

Projekt pokračuje i na dalších místech. Nejsložitější situace panuje kolem části mezi Železným Brodem a právě Líšným. „Je tam úzké údolí, kde je vedle sebe řeka, silnice a železnice. Sem bude cyklostezku těžké dostat. Na řešení pracujeme,“ popsal Lukeš.

Na cyklostezku navazují i vodácké aktivity. Z údolí Jizery by tak měl vzniknout koridor bezmotorové dopravy.