Pokud by sázkové kanceláře vypsaly sázky na to, kdo získá Cenu starosty Železného Brodu, jeden z nejnižších kurzů by připadl sklářským výtvarníkům Stanislavu Libenskému a Jaroslavě Brychtové. Ale kdo by na ně vsadil, měl by svých pár drobných v kapse.
V pátek večer poprvé udělil André Jakubička, starosta Železného Brodu ocenění významným osobnostem, ale i událostem, které měnili či mění tvář města. „Jaroslava Brychtová a její manžel Stanislav Libenský získali Cenu starosty za rozvoj českého uměleckého skla a budování dobrého jména města,“ Přiblížil Jakubička.
Jaroslava Brychtová je nositelkou mnoha ocenění, vyznamenání Za zásluhy jí předal v roce 2005 i prezident České republiky Václav Klaus. „Cenu starosty řadím mezi nejvýznamnější ocenění, vždyť do roku osmdesát devět jsme v Brodě nemohli ani vystavovat,“ sdělila Brychtová.
Odměnou jí nebyla jen Cena v podobě Křišťálového šípu, vytvořená místním designérem Alexandrem Chládkem, ale i bouřlivý několikaminutový aplaus zaplněného Městského divadla. „Byla jsem velmi dojatá, vždyť jsem cenu přebírala i za zesnulého manžela,“ popsala Brychtová. „A právě tím velkým potleskem místní lidé oba výtvarníky uctili lépe, než ocenění,“ doplnil Jakubička.
Ceny starosty letos převzali tři ocenění. Kromě Jaroslavy Brychtové vystoupila na pódium i Eva Vozková. „Cenu získala za dlouholetou práci kronikářky města a působení v redakční radě Železnobrodského zpravodaje,“ přiblížil Jakubička. „Moc mě ocenění potěšilo. Dělám kroniku už dvacet let a stále ráda,“ uvedla Eva Vozková.
Poslední ocenění získala společnost Vodní elektrárna Železný Brod za výrazné přispění k proměně tváře města.
Cena starosty bude každoročně udělována osobnosti, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj města nebo jeho reprezentaci v České republice či zahraničí.

Otevřená radnice

Předání Cen starosty proběhlo v rámci oslav osvobození města v 2. světové válce.
Otevřena byla v pátek v podstatě celý den i zdejší radnice. Lidé si mohli prohlédnout kanceláře starosty, místostarosty nebo tajemnice úřadu, k nahlédnutí byl i strojek věžních hodin radnice.
„Plánoval jsem si vyřízení korespondence, ale vlastně jsem se k tomu pro zájem návštěvníků vůbec nedostal. Lidé se ptali, co vlastně starosta dělá nebo co jako nové vedení zamýšlíme z investičních akcí,“ popsal starosta.
Železnobrodskou radnici navštívilo v pátek na dvě stě lidí. Oslavy vyvrcholily nočním ohňostrojem na stavidlech na Jizeře.