Izolační modul vyrábí norská společnost EpiGuard. Významnou roli při vývoji boxu odvedla jablonecká společnost MALINA – Safety a její značka CleanAir, která se specializuje na výrobu ochranných pracovních prostředků. Jablonecká firma dodává a nadále zdokonaluje zdroj, ventilátor a filtrační jednotku. „Aktuálně pracujeme na kombinovaném zdroji napájení, který umožní připojit EpiShuttle například na autozásuvku v sanitce nebo přímo do elektrické sítě v nemocnici. Tím se odbourá problém omezené kapacity stávající baterie,“ vysvětlil provozní ředitel MALINA – Safety Vítězslav Puc.

MUDr. Richard Lukáš, PhD.  Lékařský ředitel Krajské nemocnice v Liberci a dlouholetý přednosta traumacentra, které se prezentuje světovými výsledky v oblasti léčby polytraumat.
„Můžeme z toho vyjít daleko lepší a silnější," říká šéf nemocnice Richard Lukáš

Význam příspěvku jablonecké firmy oceňuje i výrobce přepravního boxu. „Zažíváme dvacetinásobný nárůst poptávky a jsme naprosto závislí na našich dlouhodobých partnerech a dodavatelích, kteří nám pomáhají dodávat tuto klíčovou lékařskou technologii do celého světa,“ popsala generální ředitelka společnosti EpiGuard Ellen Cathrine Andersen. Za vzor uvádí právě jabloneckou firmu. V Jablonci produkují nejdůležitější komponenty pro inovaci, které mohou ještě více pomoci řešit šíření viru.

Společnost MALINA – Safety však zásobí i tuzemský trh. Na začátku dubna prodala Libereckému kraji 4800 respirátorů nejvyšší třídy FFP3 a 32 setů ochranných kukel s filtry P3. Dalších 32 setů kukel firma kraji darovala.

Posilujeme směny, abychom zajistili více ochrany lidem v první linii

Norský EpiGuard oslovil jabloneckou firmu MALINA – Safety coby uznávaného výrobce osobních ochranných prostředků dýchacích orgánů s pomocnou ventilací. Potřebovali vyřešit cirkulaci a filtraci vzduchu pro přepravní box EpiShuttle. „Z naší strany jsme přispěli úpravou našeho výrobku CleanAIR Chemical 2F, aby bylo možné ho připojit na EpiShuttle a použít jej jako bateriově napájený ventilátor. Zároveň jsme vyvíjeli regulační mód pro leteckou přepravu,“ vysvětlil provozní ředitel jablonecké firmy Vítězslav Puc.

Vizualizace přestavěné křižovatky Rádelský mlýn. Přestavbou zmizí hned několik potencionálně nebezpečných míst.
Uzavřeli Rádelský mlýn. Po Jablonecku platí objízdné trasy

Dnes se podílíte na dalších inovacích EpiShuttle. Co se dá ještě vylepšit?
Vždy je co vylepšovat. Nyní pracujeme na kombinovaném zdroji napájení, který umožní připojit EpiShuttle například na autozásuvku v sanitce nebo přímo do elektrické sítě v nemocnici.

Pomáháte ale i přímo v Libereckém kraji. Co jste kam dodali?
Jako český výrobce cítíme odpovědnost při řešení aktuálního problému s koronavirem v Česku, ale i ve zbytku Evropy. Naše výrobky poskytují řádově vyšší ochranný faktor než standardní FFP3 respirátor. Nominální ochranný faktor FFP3 je 50, ochranný faktor setu dodaného do Krajské nemocnice je 500. Dodali jsme ochranné sety pro zdravotníky v Krajské nemocnici Liberec a nemocnici Jablonec nad Nisou, přes naše distributory dodáváme například Zdravotnické záchranné službě, Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracovníkům krajských hygienických stanic. Naše výrobky používá vojenský zdravotní personál v Objektu biologické ochrany v Těchoníně, aktuálně zásobujeme ministerstvo vnitra filtry třídy P3 a podobně.

Triatlonu se začal věnovat po nabídce kamaráda, aby si ho jen zkusil. A už u něj zůstal.
Spánek, trénink a jídlo. To byla karanténa Martina Vinaře

Změnila se při koronavirové krizi struktura výroby?
Bezpochyby! Naše výrobní kapacity jsme primárně nasměrovali právě na výrobky, které se nejvíce hodí pro ochranu pracovníků v první linii, jako je například už zmíněný CleanAIR Chemical 2F. Realizujeme další směnu na výrobu ochranných filtrů a pracujeme s lokálními dodavateli na rozšíření kapacity textilní výroby. Nicméně i v tomto obtížném období se snažíme nezapomínat na naše zákazníky z průmyslového prostředí, kteří bez ochrany našimi výrobky nemohou realizovat svoji činnost.

Jak je na tom společnost co se týče případných absencí pracovníků?
Ve společnosti jsme zavedli opatření pro snížení rizika nákazy, abychom chránili naše zaměstnance ale i chod společnosti. Mírné navýšení absence pracovníků ve výrobě se nám zatím daří pokrýt novými pracovníky. Doufáme, že nucená karanténa se nám vyhne, abychom mohli udržet dodávky našich výrobků.