Akce je určená pro zájemce o studium jakéhokoliv oboru, který škola nabízí, ale i širokou veřejnost. Připravené budou dílničky pro děti i dospělé, například malování vánočních ozdob, navlékání korálků a podobně.

Jde o bezkonkurenčně nejdražší z osmi center odborného vzdělávání, která vznikla ve středních školách v Libereckém kraji. Přestavba staré budovy vyšla na skoro 212 milionů korun. Původně měl stát projekt cirka 78 milionů korun, z čehož dotace činila cirka 70,5 milionu. „K navýšení ceny došlo kvůli prodlevě mezi zpracovanou projektovou dokumentací a dokončením stavby. Výrazně se také zdražil stavební materiál,“ přiblížil ekonomický náměstek hejtmana pro ekonomiku Zbyněk Miklík.

Stavbu ale ještě výrazněji prodražila havárie na stavbě, ke které došlo v listopadu roku 2018. Tehdy tu spadla velká část vnitřní nosné stěny. A s ní se zřítily i stropy. „Stěna v sobě nesla zásahy ještě z minulého režimu, práce na ní byly prostě lajdácky udělané, vše překryté omítkou,“ popsala statička generálního projektanta Hana Gattermaeyrová.

Ilustrační foto.
V lednu opět otevřou dveře jablonecké střední školy, i on-line

Posléze se na dva roky uzavřela celá ulice Podhorská. Nejprve v obou směrech, po vyztužení budovy ocelovou konstrukcí, museli objíždět místo jen řidiči směřující z Jablonce na Tanvald, Harrachov a dále do Polska. Budova musela být staticky zajištěna. Nad rámec původně plánovaných prací proběhly náročné práce korunované výstavbou nových stropů a nosné zdi.

V září roku 2019 měla dodavatelská firma BAK vylít nový strop mezi druhým a třetím patrem budovy, aby bylo možné demontovat podpůrnou ocelovou konstrukci v ulici Podhorská. Předpokládalo se, že v říjnu bude ulice zcela průjezdná. Vše ale bylo jinak. Před samotnou betonáží nařídil statik generálního projektanta odstranění všech omítek, aby se ujistil, že je nosné zdivo v pořádku. Ukázalo se však, že nosné zdivo vykazuje značné vady. Bylo například vyzděno z nekvalitních cihel nebo se ve stěnách objevily duté prostory. Navíc došlo k poškození inženýrských sítí a v minulosti také k mnoha neodborným zásahům do konstrukcí budovy.

„Nemohli jsme to v žádném případě podcenit a postavilo nás to před dvě nepříliš optimistické varianty – objekt zdemolovat, anebo pokračovat v projektu s tím, že na jeho dokončení budeme muset navýšit investice odhadem až o 60 milionů korun,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek Libereckého kraje Jan Sviták.

Ulice Palackého, kudy vede doprava na Liberec i Tanvald a Harrachov.
V Palackého ulici v Jablonci se bude stavět, potěší to cyklisty

Kraj jako zřizovatel školy a nositel dotace z evropských fondů se rozhodl v rekonstrukci pokračovat i přes navýšení financí. „Bylo nutné nejenom rozšířit stavební práce a vzniklou nehodu řešit, ale i sanovat celou budovu, aby se nezřítila,“ upřesnil náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa.

Krajská centra odborného vzdělávání s různým zaměřením postupně vznikla na středních školách v Liberci, Vysokém nad Jizerou, Frýdlantu, Turnově a na dvou školách v České Lípě. V Kamenickém Šenově otevřeli centrum 2. září v první školní den roku 2019/2020.

Projekty Center odborného vzdělávání měly stát více než 593 milionů korun. Liberecký kraj měl dát ze svého rozpočtu na všech osm center cirka 111 milionů. Jablonecké centrum se ale prodražilo, čímž se celková suma za všechna centra vyšplhala na 712 milionů korun. Rozdíl kraj doplatil ze svého.