A to Ivo Jörg, bývalý primář interny v Nemocnici Jablonec, a Pavel Šochman, který 27 let působil ve funkci primáře pediatrického oddělení jablonecké nemocnice. Pracovní skupina oba ke schválení doporučila. Ivo Jörg za významný podíl na rozvoji jablonecké nemocnice – stál u zrodu myšlenky na výstavbu nové moderní nemocnice.  Pavel Šochman pak za významný přínos v oblasti dětské pediatrie. Primátor Petr Beitl navrhne i udělení medaile GRATIAS TIBI AGO pravnučce prvního jabloneckého starosty Josefa Pffeifera Hannelore Singerové k jejímu životnímu jubileu.