„Služby v odpadovém hospodářství se snažíme neustále zlepšovat, a tím rostou postupně rok od roku i výdaje,“ vysvětlila Barbora Šnytrová z oddělení správy veřejné zeleně jabloneckého magistrátu. Předpokládané náklady na odpadové hospodářství jsou v Jablonci na rok 2019 vypočteny na 46,5 milionu korun, letos to bude o cirka milion méně. Do celkové částky za svoz odpadů se počítají platby za svoz, zpracování odpadu, likvidace černých skládek, provoz sběrných dvorů a úklid.

„I přes nárůst cen nepovažuji za přijatelné zvyšování úhrady pro občany, a proto ceny za odpady zůstanou zachovány,“ potvrdil náměstek primátora pro ekonomiku Štěpán Matek. Se stoupající životní úrovní stoupá i objem smetí. „Roste zejména množství velkoobjemového odpadu odevzdaného na sběrných dvorech i při ambulantních svozech,“ přiblížila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Zvyšuje se také množství odpadu odevzdaného při úklidu města. „Nárůst jsme zaznamenali i v případě bioodpadu a pneumatik, což je způsobeno i tím, že v rámci zlepšování služeb obyvatelům jsme svoz bioodpadu značně posílili a pro příští rok plánujeme také navýšení počtu svozů u velkoobjemového odpadu,“ doplnila Šnytrová.

Obyvatelé Jablonce platí odpady podle objemu objednané sběrné nádoby. Majitel domu si může zaplatit šedesátilitrovou nádobu s frekvencí vývozu jednou týdně za 2169 korun ročně. Pokud ale po magistrátu chce vyvézt jednou za týden nádobu o objemu 1100 litrů, zaplatí přes 22 tisíc korun. Ceny za komunální odpad vzrostly naposled od 1. ledna 2017 o 8 procent. Nárůst byl cca 200 korun ročně. V roce 2018 ke zvýšení nedošlo.

Jablonecký magistrát se zároveň připravuje na nové zákonné povinnosti při nakládání s odpady. „Na jaře musí mít obce vyřešenou likvidaci biologického odpadu, což máme splněno už nyní. Na začátku roku 2020 musí mít obce vyřešenou i likvidaci tuků. Už jsme zadali výběrové řízení na pořízení kontejnerů na tuky. Deset jich chceme mít k dispozici také na jaře příštího roku,“ vysvětlil náměstek Matek.

Ačkoli dlouhodobou charitativní akci Kostelní šatník na začátku prosince děkanství římskokatolické církve na Horním náměstí zrušilo kvůli rostoucím problémům s nevyhovujícím oblečením, na popud magistrátu ho s největší pravděpodobností znovu spustí. „Přebytky budeme přebírat k likvidaci. Navíc ve městě přibudou další čtyři kontejnery na textil a poté ještě další,“ popsal primátor Milan Kroupa.

Kontejnerů na textil je nyní v ulicích Jablonce 26, magistrát chce v příštím roce instalovat dalších jedenáct. Jablonec dále plánuje s Libercem společnou kompostárnu, což je ale stále ve fázi dohadování. Třídící linka v překladišti Proseč, která shořela při požáru v srpnu letošního roku, ještě stále není zrekonstruována. „Odpady se odsud vozí na třídírnu do Liberce, ale musíme to co nejdříve vyřešit,“ doplnil Štěpán Matek.