Jednou z nich je prostor vymezený ulicemi Generála Mrázka, Komenského a Mírové náměstí. Zájemci mají předložit architektonicko–urbanistický návrh. Z nich Jablonečtí vyberou nejvhodnější. „Renomovaní architekti jednotlivých investorů se sejdou v souboji,“ doplnil místostarosta Otakar Kypta.
„Podmínkou je začlenění stávajícího objektu prodejny Delvita do komplexního řešení uvažované zástavby,“ uvádí materiál z radnice. Majitel budovy, akciová společnost Retail invest, tak má pomyslného žolíka v ruce.
S tím nesouhlasí místostarosta Kypta. „Objekt, mimo to, že do něj zatéká, nevyhovuje požárně. Stavební úřad má páky, jak tlačit majitele k řešení,“ konstatoval. Předpokládá, že se majitel s investorem ve svém vlastním zájmu dohodne. „Dovedu si představit jejich společnou participaci,“ míní místostarosta.
„Společnost sama do soutěže jako investor ale nepůjde,“ uvedl Jiří Sávi, regionální správce nemovitostí a. s. Retail invest. Konkrétní zájem developerů už zaznamenali.
Do projektu se chystají i za cenu, že by došlo ke zbourání objektu. „Nechceme jej moc prodat, spíše se domluvíme s investorem,“ dodal Sávi. Vyvrátil obavy, že by mohli šponovat cenu vysoko: „Chceme se dohodnout.“