Jak vysoká je úroveň žáků pátých tříd na základních školách prověřuje ještě dnes Centrum pro zjišťování výsledků po celé České republice.
Testy jsou postaveny tak, aby zjistily, jak jednotlivý žák umí logicky přemýšlet. Včerejší den patřil dovednostem z matematiky a českého jazyka. Dnes od brzkých ranních hodin se děti zamýšlejí nad obecnými znalostmi a vyplňují žákovský dotazník.
Všech 137 škol v Libereckém kraji se Cermatu účastní. S výjimkou ZŠ Mozartova, která podobné testy absolvovala minulý týden, se do testování Cermat přihlásily všechny základní školy na Jablonecku.
Zcela s nadšením se k testům připojuje i Základní škola Na Šumavě v Jablonci. „Testy Cermat považuji za výhodné, jsou stavěny na základě dovednosti,“ řekla zástupkyně pro první a druhý stupeň Jitka Žitná.
„U testů funguje zpětná vazba. Žák se dozví, jak v jednotlivých předmětech zabodoval, škola získá srovnání, jak si stojí oproti jiným školám, a rodiče zjistí, jak nadané dítě mají a na jakou školu je vhodné svoji ratolest směřovat,“ vysvětlila zástupkyně Žitná.
Pro některé děti však projekt Hodnocení výsledků vzdělávání není problémem.
„Testy Cermat mi přijdou snadné a necítím strach ani nervozitu. Daleko těžší mi přišly testy pro přijetí na víceleté gymnázium,“ řekla žákyně páté třídy Dominika Brožová. K jejímu tvrzení se přidala i spolužačka Monika Novotná.
Do letošního testování se přihlásilo necelých dva tisíce škol z celé České republiky. Letošní projekt finančně zastřešilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
„Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2007 nemá nic společného s přijímacím řízením na víceletá gymnázia. Jedná se o podrobnou analýzu výsledků žáků především pro základní školy,“ sdělila koordinátorka projektu Eva Říhová.
Nejméně škol podstoupilo testování v Karlovarském kraji, naopak nejvíce jich bylo v kraji Moravskoslezském.