Stěžejní zásluhu na dalším úspěšném ročníku mělo 926 studentů ze středních a vysokých škol, kteří v červených a bílých tričkách na konci dubna prodávali sbírkový předmět a rozdávali informace o hluchoslepotě. Červenobílé dny veřejnosti každoročně připomínají, že mezi námi žijí osoby s hluchoslepotou, které pro bezpečnější samostatný pohyb v terénu používají červenobílou hůl. V Jablonci se do sbírky zapojili studenti Obchodní akademie. Pět dvojic v Jablonci vybralo 8 322,50 Kč.

Navíc hraje sbírka důležitou roli při zajištění a rozvoji sociálních služeb pro hluchoslepé. Díky předchozím úspěšným ročníkům sbírky působí dnes její pořadatel, občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé, již v osmi krajích. „Ačkoliv veškeré sociální služby mají hluchoslepí u nás zdarma, dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na jednotlivé služby nepokrývají v některých případech ani 70 procent nákladů,“ přibližuje přínos sbírky Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM. „Proto výtěžek z letošní veřejné sbírky použijeme na dofinancování odborného poradenství, průvodcovských a tlumočnických služeb, výuky komunikace, prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí a dalších dovedností, které našim klientům pomáhají v každodenním běžném životě,“ dodala s tím, že jejich klienti si navíc díky letošní sbírce například vyzkouší jízdu na tandemových kolech na červnovém edukačně rehabilitačním pobytu u Slavonic a na podzim poměří své síly na Lormolympiádě – prvním ročníku sportovní a dovednostní soutěže pro osoby s hluchoslepotou u nás.

Červenobílé dny však nekončí a veřejnost může sbírku stále podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777. Pro příspěvky je také otevřeno sbírkové konto
35-0720850257/0100. Podrobné informace o sbírce včetně vyúčtování všech předchozích ročníků přináší stránky www.cervenobiledny.cz. Problematiku hluchoslepoty zprostředkovávají bezbariérové stránky www.lorm.cz.