Na reverzních stranách zlatých mincí se v podání medailérky Petry Brodské představuje nejen samotná katedrála, která je nejkrásnější francouzskou gotickou stavbou, ale také její proslulé zvony, které oznamovaly řadu stěžejních historických událostí a v jejichž melodii nacházel útěchu zvoník Quasimodo.

Další mince jsou věnovány významným osobnostem spojeným s pařížským chrámem. První je Napoleon Bonaparte, druhou Johanka z Arku – Panna orleánská, která byla v katedrále rehabilitována a blahořečena.

Protože se jedná o mince vydávané v zahraniční licenci ostrova Niue, nese jejich společná averzní strana nezbytné atributy tohoto zahraničního vydavatele – státní znak, nominální hodnotu 10 DOLLARS (NZD) a letopočet emise 2020 – zakomponované do lomeného oblouku katedrály.