SČR, jež spojuje několik desítek obcí a dalších právnických osob, se zaměřuje na rozvoj a ochranu regionu Český ráj. Ve středu 26. června se zhruba třicítka zástupců obcí, podnikatelů v cestovním ruchu a jiných organizací setkala na valné hromadě Sdružení Český ráj v hostinci Zlatá hvězda ve Žďárku.

Setkání se zaměřilo na aktuální činnost sdružení, včetně projektů zaměřených na marketing a optimalizaci turistického informačního systému, což zahrnuje jednotný design informačních tabulí po celém regionu.

„V letošním roce jsme k těmto rozvojovým aktivitám přidali také mapování problematických míst na turistických stezkách, které provádíme ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy v Sedmihorkách. Výstupem by měl být seznam lokalit, kde bude třeba stezky nějakým způsobem revitalizovat," uvedla ředitelka sdružení Jitka Kořínková.

U příležitosti setkání členů SČR se zastupitelé jednotlivých obcí a organizací také seznámili s novým manuálem vizuální identity regionu, který zahrnuje nové logo platné od července 2024. Tento redesign po více než 30 letech nebyl snadný úkol a neobešel se bez emotivní diskuze. Na tvorbě se mimo členů SČR a partnerů z regionu také podíleli pracovníci brněnské firmy Koncepto.

„Nová identita vychází z hlavních atributů regionu, které byly v rámci její tvorby definovány. Jedná se především o rozmanitost a unikátnost, udržitelnost, respekt a spolupráci. V potaz byly brány dlouhodobé cíle Sdružení i hlavní cílová skupina, kterou jsou rodiny s dětmi,“ upřesnila Kořínková.

„Součástí nové identity tedy není pouze logo, ale také sada piktogramů symbolizující právě zmíněnou pestrost, jsou to barvy, nový styl písma a práce s fotografiemi. Vše bude do prezentace regionu a všech jeho forem postupně přecházet," uvedl mluvčí SČR Pavel Charousek.

Vznik nové nové vizuální identity si mimo jiné vyžádala příprava nové webové prezentace na doméně www.cesky-raj.info, jejíž spuštění organizace připravuje během prázdnin.

Mohlo by vás zajímat: Malá farma s velkým srdcem nabízí čerstvé kanadské borůvky u Kozákova

Borůvková farma Tatobity | Video: Adéla Beranová